Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 maja

Tekst: Dz 18, 1-8

Prośba: o przyjęcie łaski zbawienia i miłości.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Słowo opowiada nam historię św. Pawła i jego drogi jako misjonarza, ewangelizatora, Apostoła. Zatrzymaj się w tej modlitwie najpierw na najważniejszych czasownikach, które tutaj występują, a które pokazują, co robi Paweł. Co on takiego robi? Opuszcza… znajduje… przyszedł do… zamieszkał u… pracował… rozprawiał i przekonywał… oddał się… odszedł stamtąd… poszedł do… Powoli czytaj te słowa. Czy coś w Tobie poruszają, zatrzymują?
  • Paweł jest w nieustannym ruchu. Jego życie jest wypełnione wyruszaniem w drogę i powracaniem, opuszczaniem i znajdowaniem, działaniem, pracą i mówieniem, głoszeniem. Jak wdech i wydech. Jest miejsce na wszystko. Zauważ szczególnie, że opuszcza różne miejsca, a więc i ludzi, a przecież kiedy jest gdzieś dłuższy czas, to tworzą się relacje, więzi – które on podtrzymuje, choćby przez listy, ale jednak idzie dalej. Co to mówi o jego sercu… o wolności… pragnieniach.
  • To wszystko dzieje się po to, by ludzie, z którymi się spotyka, uwierzyli w Pana Jezusa. W to, że jest On Mesjaszem, że zmartwychwstał – i żeby przyjęli nowe życie, życie wieczne, które On ofiarowuje. Aby oni się nawrócili, tj. zmienili myślenie na temat Boga, siebie samych, drugiego człowieka, świata… by mieli nowe spojrzenie na wszystko, spojrzenie Boże. Paweł pragnie, by ludzie uwierzyli w miłość, która podtrzymuje ten świat i przemienia wszystko. Miłość, która ten świat uczyniła, miłość, którą przykrywa grzech i nieład, ale która pragnie się ujawnić z głębi nas. Duch Święty nieustannie pracuje w nas, by to się właśnie dokonało, by podobieństwo do Boga – Miłości stało się w nas „ciałem”.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.