Rekolekcje Wielkopostne

Oto baza Rekolekcji Wielkopostnych publikowanych na naszej stronie począwszy od roku 2012. Nie w każdym roku publikowaliśmy ten rodzaj rekolekcji. Te propozycje były najczęściej przygotowywane przez Trójmiejską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego i ta wspólnota jest autorem wprowadzeń do modlitwy i innych materiałów. Jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać w swojej codzienności, odprawiając je samodzielnie (niekoniecznie tylko w Wielkim Poście). Aby przejść do wprowadzeń na każdy dzień wystarczy kliknąć w rok i tytuł. Poszczególne dni (pliki) są ustawione datami od ostatniego do pierwszego, stąd aby przejść do początku rekolekcji, należy u dołu strony przejść do strony ostatniej danych rekolekcji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania. Prawa autorskie do wprowadzeń należą do Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego (http://www.wzch-trojmiasto.pl/)  – korzystając z tej bazy prosimy o zaznaczenie źródła treści.

WIELKI POST 2021   |   POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM

W zamyśle chcą nas one usposobić i przygotować do przyjęcia łaski pokoju serca. Pragniemy, by treści tych rekolekcji otwierały coraz bardziej nasze serca, robiąc w niej przestrzeń na Boży pokój.
(czas publikacji 28 lutego – 28 marca 2021)

WIELKI POST 2017   |   BOŻE, GDZIE JESTEŚ?

Temat tegorocznych rekolekcji zaprasza do poszukiwania Boga we wszystkich wydarzeniach naszego życia, w codziennych radościach i troskach. Łatwiej Go spotkać w pięknie i harmonii otaczającego świata, o wiele trudniej, gdy wszystko nam się wali, tracimy pracę, rozpada się związek, dotyka nas choroba… Często wtedy zadajemy pytania: Co na to Bóg? Gdzie jest? Te rekolekcje chcą przeprowadzić nas przez codzienność – nasze tu i teraz. Pokazać, jak nie zgubić Boga w trudnościach, a wręcz odnaleźć Jego miłość, zobaczyć Boga, który jest z nami w każdej chwili. A może odnajdziemy Go w sobie?
(czas publikacji 12 marca – 09 kwietnia 2017)

WIELKI POST 2016   |   PRZYJACIELA MAM

Zapraszamy do duchowej podróży, w której będziemy stawiać m.in. następujące pytania: Jak rozumieć relację przyjaźni, jak być przyjacielem? Czy warto żyć bez przyjaźni? Co Bóg mówi o przyjaźni? W tych rekolekcjach chcemy dojść nie tylko do odkrycia, że mamy przyjaciół i, że „wierny przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł” /Syr 6,14/, ale przede wszystkim chcemy doświadczyć, że mamy Przyjaciela – Jezusa, który mówi do nas: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” /J 15,14/.
(czas publikacji 21 lutego – 20 marca 2016)

WIELKI POST 2015   |   JESTEŚ MOJĄ RADOŚCIĄ!

Tytuł rekolekcji to słowa, które – jak wierzymy – Bóg kieruje do każdego z nas. Na samym początku Biblii, w scenie stwarzania świata i stworzenia człowieka widzimy, jak Bóg się zatrzymuje i patrzy, a autor biblijny pisze – wszystko było bardzo dobre. Skoro tak, to zapewne Bóg rozradował się tym, co stworzył. Jeśli zastanawiasz się, czy w sercu Boga Ty sam budzisz radość, to te rekolekcje są dla Ciebie. Zapraszamy do duchowej podróży, w której będziemy stawiać m.in. następujące pytania: „Co to znaczy, że jesteś źródłem radości Boga? Jak możesz dostrzegać radość pośród swej codzienności? Jak możesz cieszyć się sobą, światem, relacją z Bogiem Podczas rekolekcji zaproponujemy drogę wyjścia z codziennego zabiegania, abyś mógł odkryć paletę barw kryjących się w słowach „Jesteś moją radością!”.
(czas publikacji 1 – 29 marca 2015)

WIELKI POST 2014   |   JA JESTEM, NIE BÓJ SIĘ ŻYĆ!

Czas Wielkiego Postu jest darem Boga, by mógł nas spotkać, dotknąć, uzdrowić i przemienić. Te dni mają nas uzdolnić do głębokiego przeżycia radości paschalnej.
(czas publikacji 9 marca – 6 kwietnia 2014)

WIELKI POST 2013   |   DOKĄD IDZIESZ?

Czterotygodniowe rekolekcje internetowo-radiowe. Zapraszamy w nich do duchowego zatrzymania się i spojrzenia na drogę swojego życia. Jeśli zagubiłeś kontakt z Bogiem, zgubiłeś Jego adres albo w ogóle wątpisz w to, czy istnieje, to udział w tych rekolekcjach może pomóc Ci odnaleźć zagubioną drogę wiary w Boga i w siebie. W czasie rekolekcji poruszymy m.in. następujące tematy: Gdzie jestem na drodze mego życia? Jakie są moje prawdziwe pragnienia? Jak żyć w harmonii i w zgodzie ze sobą? Czy Bóg może pomóc niewierzącym w trudnych sytuacjach? Odpowiedzi będziemy szukać poprzez rozważanie Słowa Bożego.
(czas publikacji 24 lutego – 24 marca 2013)

WIELKI POST 2012   |   KRYZYS SZANSĄ OD BOGA

Czterotygodniowe rekolekcje, w których zapraszamy do przyjrzenia się różnym kryzysom, poszukania ich istoty i odnajdywania dróg wyjścia z nich. Czy kryzys jest tylko czymś, co zagraża człowiekowi, od czego trzeba z całych sił uciekać? A może jest także swego rodzaju szansą?
(czas publikacji: 26 lutego – 25 marca 2012 r.)