Tydzień 4 – medytacja powtórkowa

Rekolekcje Internetowe „Przyjaciela mam”
Tydzień 4 – Przyjaciele w Panu. Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 19 marca 2016. Na dzisiejszy dzień proponujemy modlitwę powtórkową. Możesz ją zrobić na kilka sposobów – wybierz taki, który najbardziej Ci pomoże spotkać się z Bogiem.

Nazwałem was przyjaciółmi – dzień 20

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 18 marca 2016. Tekst: J 15, 12 -17. Dlaczego Pan mówi trochę wcześniej: „Przykazanie nowe daję wam”? Dlatego, że przyjaźń z Jezusem powoli rodzi w każdym z uczniów nowego człowieka. A nowy człowiek już potrafi miłować w inny sposób – po Bożemu. Oto dlaczego Jezus nie boi się wskazać na nieskończenie wielki wymiar tej miłości: „jak Ja was umiłowałem”.

Błogosławcie bliźnim – dzień 19

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 17 marca 2016. Tekst: Rz 12, 14-21. Nie możemy sami uleczyć świata i często jesteśmy bezradni wobec zła. Ale przebaczenie i modlitwa za prześladowców zawsze są do naszej dyspozycji. Błogosławić ich oznacza chcieć dla nich dobra, nawrócenia, zbawienia, mimo że często sprzeciwia się to emocjom. Może to być dla Ciebie trudne. Ale Bóg pragnie wkroczyć w ten proces i sam dokonać tego, co przekracza Twoje naturalne możliwości.

Przygarnijcie siebie nawzajem – dzień 18

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 16 marca 2016. Tekst: Rz 15, 1-7. Jesteśmy związani z innymi ludźmi, nawet, jeśli żyjemy w samotności. Bóg zawsze stawia na naszej drodze jakiegoś bliźniego, który nas potrzebuje. Pan ustanowił taki porządek na ziemi, że musimy się nauczyć „jeden drugiego ciężary nosić”. Nikt nie jest samowystarczalny. Oto dlaczego On pragnie abyśmy się wzajemnie wspierali w trudnych sytuacjach.

Pójdź za Mną – dzień 17

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 15 marca 2016, Tekst: J 21, 15-19. Jaka jest dzisiaj Twoja odpowiedź na pytanie Jezusa: „Czy kochasz Mnie?” Jak kochasz Jezusa? Bardziej, niż swoje przywiązania do ludzi, zdarzeń, rzeczy? Bardziej, niż przywiązania do samego siebie?

Śniadanie – dzień 16

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 marca 2016. Tekst: J 21, 1-14. Uczniowie żeby przetrwać kryzys wracają do rutynowej pracy, w której czują się bezpiecznie. Podejmują ją razem. Zdarzenia ostatnich trzech lat połączyły ich głęboką przyjaźnią. Lecz ich wspólnota tylko pozornie jest taka sama, jak przed ukrzyżowaniem Jezusa. Charaktery, temperament uczniów nie zmieniły się, ale postawę mają inną. Niewidzialnym spoiwem jest już zmartwychwstały Pan.