Rekolekcje Paschalne

Oto baza Rekolekcji Paschalnych publikowanych na naszej stronie począwszy od roku 2012. Jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać w swojej codzienności, odprawiając je samodzielnie (niekoniecznie tylko w okresie paschalnym). Aby przejść do wprowadzeń na każdy dzień wystarczy kliknąć w rok i tytuł. Poszczególne dni (pliki) są ustawione datami od ostatniego do pierwszego, stąd aby przejść do początku rekolekcji, należy u dołu strony przejść do strony ostatniej danych rekolekcji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania. Prawa autorskie do wprowadzeń należą do ekipy e-DR i poszczególnych twórców wprowadzeń – korzystając z tej bazy prosimy o zaznaczenie źródła treści.

PASCHA 2024  |   Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA

Zapraszamy do wyruszenia w drogę za naszym Panem, Jezusem Chrystusem, idąc po Jego śladach „z ciemności do Światła”. Ciemność to nasz grzech, Światłem jest On sam, który nas wyprowadza z ciemności. Pozwólmy się chwycić za rękę i poprowadzić krok po kroku – słowo po Słowie.
(Czas publikacji: 24 marca – 07 kwietnia 2024)

PASCHA 2023   |   KROKI KU ŻYCIU

Zapraszamy do drogi przybliżania się do Życia krok po kroku. Będziemy szli z Jezusem ku Jego męce i śmierci. On nas poprowadzi w coraz większą ciemność, otchłań i śmierć. Przeprowadzi nas przez to do Nowego Życia, które ofiarowuje nam w Zmartwychwstaniu. Spotkania Żyjącego Pana w drugim tygodniu rekolekcji poprowadzą nas do naszej codzienności, gdzie możemy żyć Nowym Życiem w Chrystusie.
(Czas publikacji: 02 – 16 kwietnia 2023)

PASCHA 2022   |   PASCHALNA DROGA JEZUSA I MOJA

Droga Krzyża i Droga Światła – tymi drogami chcemy przejść w tegorocznych Rekolekcjach Paschalnych. One wyznaczają szlak z grzechu i śmierci do życia, z ciemności do światła, z lęku do miłości. W pierwszym etapie (Wielki Tydzień) pójdziemy za Jezusem wybranymi stacjami Drogi Krzyżowej. W drugim zaś (Tydzień Wielkanocny) to On sam będzie do nas przychodził po Drodze Światła, pocieszając i umacniając naszą wiarę w Miłość. Zapraszamy do 30-minutowej modlitwy każdego dnia rekolekcyjnego. Do wybranych stacji Drogi Krzyżowej i Drogi Światła dołączymy tekst z Pisma Świętego, a także konkretny obraz oraz krótkie rozważanie.
(Czas publikacji: 10 – 24 kwietnia 2022)

PASCHA 2021   |   BYĆ Z JEZUSEM W UNIŻENIU I W CHWALE

Te rekolekcje są czasem zatrzymania się przy Chrystusie, który przeżywa mękę, umiera i zmartwychwstaje, a więc doświadcza uniżenia i chwały. Równocześnie zapraszamy do prostej modlitwy, w której będziesz mógł zatrzymać się i odpocząć w Panu Jezusie. To On podejmuje trud, byś Ty mógł w Nim odpocząć. Każdy dzień składa się z trzech kroków, a towarzyszą nam w tym dwa teksty św. Pawła mówiące o Chrystusie i Jego drodze uniżenia (Flp 2, 6-10) oraz drodze chwały (Kol 1,11b-20).
(Czas publikacji: 28 marca – 11 kwietnia 2021)

PASCHA 2020   |   Z TOBĄ JEST PAN DOKĄDKOLWIEK PÓJDZIESZ

Czterotygodniowe Rekolekcje przygotowane przez Trójmiejską Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego.
(Czas publikacji: 22 marca – 19 kwietnia 2020)

PASCHA 2019   |   MIŁOŚCI PRAGNĘ

W tych rekolekcjach pragniemy wprowadzić nas wszystkich w głębokie pragnienie Boga. On nieustannie udziela nam siebie, podtrzymując nasze istnienie swoją łaską, swoją miłością. Wzywa nas, byśmy w pierwszej kolejności Jego dar przyjmowali, a potem żyjąc miłością – promieniowali nią na wszystkich. Te rekolekcje nie będą miały konkretnej metody modlitwy. Punktem wyjścia będzie Słowo Boże, które Kościół daje nam na każdy dzień tego czasu. Do Jego Słowa dołączymy krótki komentarz, by ukierunkować nasze poznawanie, pragnienie i działanie na przyjmowanie i ofiarowywanie Bożej miłości. 
(czas publikacji: 14 – 28 kwietnia 2019)

PASCHA 2018   |   SPOTKANIA Z MIŁOSIERNYM

To dwutygodniowe rekolekcje, w czasie których chcemy “namalować” obraz Jezusa Miłosiernego za pomocą naszych poruszeń, słów, intuicji, skojarzeń.
(czas publikacji: 25 marca – 8 kwietnia 2018)

PASCHA 2017   |   DZIĘSIĘĆ KROKÓW KU WOLNOŚCI

Te rekolekcje są poświęcone Dekalogowi, który jest Słowem Boga prowadzącym do wolności.
(czas publikacji: 9  – 23 kwietnia 2017)

PASCHA 2016   |   OTO JESTEM ŻYJĄCY

Te rekolekcje prowadzą nas od 7 słów wypowiedzianych przez Jezusa na krzyżu do 7 spotkań ze Zmartwychwstałym i Żyjącym Panem.
(czas publikacji: 20 marca – 3 kwietnia 2016)

PASCHA 2015   |   BYĆ Z JEZUSEM

Te rekolekcje mają za cel nauczyć nas “bardziej kochać” przez kontemplację Słowa, które cierpi, idzie na krzyż, umiera i zmartwychwstaje.
(Czas publikacji 29 marca – 12 kwietnia 2015)

PASCHA 2014   |   MOC W MIŁOŚCI

21-dniowe rekolekcje w czasie których będziemy przypominali sobie jaka jest miłość Boga. Zobaczymy też naszą odpowiedź na tę miłość. Czasami wzajemność, a czasami odrzucenie, oddalenie od Boga. W ostatnim tygodniu – Tygodniu Wielkanocnym zobaczymy jak w pozornej słabości i porażce, jaką po ludzku jest męka i śmierć Jezusa, Bóg objawił swoją moc.
(Czas publikacji 6 – 27 kwietnia 2014)

PASCHA 2013   |   ŚWIATŁOŚĆ W CIEMNOŚCI

15-dniowe rekolekcje obejmujące Wielki Tydzień i Tydzień Wielkanocny. W pierwszym tygodniu będziemy w nich patrzyli na Jezusa – Światłość świata, który zostaje odrzucony przez swój lud. W drugiej części rekolekcji będziemy modlili się tekstem hymnu liturgicznego Exultet, który jest śpiewany na początku Liturgii Wigilii Paschalnej.
(czas publikacji 24 marca – 7 kwietnia 2013)

PASCHA 2012 (II)   |   OWOCE DUCHA

Ośmiodniowe Rekolekcje Paschalne, trwające od Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa do Niedzieli Miłosierdzia, które mają nam pokazać, w jaki sposób przejawia się w nas życie Boże – po jakich owocach możemy rozpoznać przechodzącego przez nasze życie Ducha Świętego.
(czas publikacji: 8 – 15 kwietnia 2012)

PASCHA 2012 (I)   |   CHOROBY DUCHOWE

Dziewięciodniowe rekolekcje będące bezpośrednim przygotowaniem do obchodów Triduum Paschalnego, podczas których chcemy rozważać dziewięć namiętności, nazywanych przez Ojców Kościoła chorobami duchowymi. Przez modlitwę chcemy odkrywać w swoim życiu te miejsca, które nie są jeszcze poddane Bogu. W naszym życiu nie chodzi bowiem tylko o to, by nie popełniać grzechów, lecz również by porządkować nasze życie od tego wszystkiego, co zagraca nasze serce i nie pozwala nam coraz bardziej upodabniać do Chrystusa w Jego miłości.
(czas publikacji: 25 marca – 4 kwietnia 2012)