Miłość (II Niedziela Wielkanocna, czyli Milosierdzia Bożego)

Tekst: 1 Kor 13,1-8 Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry...

Opanowanie (Sobota, 14 kwietnia)

Tekst: Prz 25,28 oraz 1 Kor 6,12 Miastem odkrytym, bez murów, jest człowiek nieopanowany. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie poddam się w niewolę. I. Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem...

Łagodność (piątek, 13 kwietnia)

Tekst: Lb 12, 1-3 oraz Mt 21, 5 Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Mówili: Czyż Pan mówił z samym tylko Mojżeszem? Czy nie mówił również z nami? A Pan to usłyszał. Mojżesz...

Uprzejmość, dobroć (czwartek, 12 kwietnia)

Tekst: Ne 9, 13 – 17 Potem na górę Synaj zstąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba; i dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. I Twój święty szabat im oznajmiłeś, i przez sługę Twego, Mojżesza, nadałeś im przykazania, przepisy i...

Wierność (Środa, 11 kwietnia)

Tekst: Mk 24, 45-51 Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem....

Cierpliwość (Wtorek, 10 kwietnia)

Tekst: Jk 5, 7-11 Trwajcie więc cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie...