Nasza wewnętrzna ciemność wprowadza nas często w bezsilność. Nie wiemy wtedy ani dokąd pójść, ani jaki jest cel tej drogi. Drogi naszego życia, którego celem jest bycie Dzieckiem Bożym i wieczne zamieszkiwanie w Domu Ojca. Najbardziej wyraźnie ten proces pokazuje Misterium Paschalne, które przeżywamy. Zapraszamy zatem do wyruszenia w drogę za naszym Panem, Jezusem Chrystusem, idąc po Jego śladach „z ciemności do Światła”. Ciemność to nasz grzech, Światłem jest On sam, który nas wyprowadza z ciemności. Pozwólmy się chwycić za rękę i poprowadzić krok po kroku – słowo po Słowie.

 

Przebieg rekolekcji:

  • W czasie rekolekcji będziemy korzystali ze Słowa Bożego, które na dany dzień daje nam Kościół (najczęściej będzie to Ewangelia)
  • Z danego czytania wybieramy jedno lub dwa Słowa. To Słowo będzie nas prowadzić przez cały dzień. Możemy je wziąć na modlitwę, możemy trwać w tym Słowie w naszym umyśle, sercu.
  • Słowo będzie zaproponowane przez prowadzących łącznie z krótkim komentarzem do Niego. Można jednak wybrać z całego tekstu Słowo, które Ciebie najbardziej porusza, które dotyka Twojego kontekstu życia i z tym Słowem bądź na modlitwie. Poczuj się tutaj wolny w tym wyborze.
  • W pierwszym tygodniu rekolekcji będziemy szli za Jezusem, który będąc Światłością świata zanurza się powoli w ciemności tego świata, aż do całkowitego zgaśnięcia w śmierci. Drugi tydzień to ponowne ukazanie się Światła, którego ciemności nie są w stanie przeniknąć, i to Światło oświetla różne ciemne miejsca naszego życia – jak Jezus, który oświetla Wieczernik i zalęknionych, zamkniętych uczniów, oświetla Marię Magdalenę przy grobie, uczniów idących do Emaus… wystarczy jedno Słowo, by do naszego serca padło Światło.

Serdecznie zapraszamy – ekipa eDR