POKÓJ MÓJ DAJĘ WAM

W tych niespokojnych czasach szukamy punktów oparcia, które wzmocnią nasze poczucie bezpieczeństwa. Poszukujemy pokoju serca, który zakorzeni nas w rzeczywistości, ale przede wszystkim da nam doświadczenie bliskości Boga i Jego miłości. Pokój serca jest łaską Boga. Tej łaski Bóg nam nieustanie udziela. Z naszej strony potrzebujemy się na nią otworzyć i przyjąć. Pozwala nam ona przeżywać codzienność z jej trudami i troskami w zgodzie na to, co życie przynosi i zaufaniu Bogu, który trzyma nasze życie i cały świat w swoich czułych dłoniach.

Zapraszamy do odprawienia rekolekcji, noszących tytuł “Pokój mój daję wam”, które w zamyśle chcą nas usposobić i przygotować do przyjęcia łaski pokoju serca. Pragniemy, by treści tych rekolekcji otwierały coraz bardziej nasze serca, robiąc w niej przestrzeń na Boży pokój.

Rekolekcje potrwają od 28 lutego do 28 marca 2021 r.

Zostały przygotowane przez Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego w Trójmieście.

Sposób odprawienia rekolekcji:

  • W każdą niedzielę rekolekcji zapraszamy do wysłuchania konferencji tematycznej (format mp3). Nie będzie na ten dzień wprowadzenia do modlitwy.
  • Od poniedziałku do piątku będziemy publikować wprowadzenia do modlitwy. Umieścimy również link do pliku mp3.
  • Na podstawie tego wprowadzenia pomódl się codziennie przez 30 minut według metody zaproponowanej w pierwszej konferencji.
  • W soboty zapraszamy do modlitwy powtórkowej, do której wprowadzenie będziemy umieszczali na naszej stronie.

serdecznie zapraszamy

ekipa e-DR