Na naszej stronie trwają rekolekcje pod hasłem: “Bóg stał się Człowiekiem”

Adventus (łac.) oznacza przyjście, przybycie.
Adwent jest też oczekiwaniem i drogą.
Mamy tu zatem pewną zmianę, ruch, dynamizm.
Z jednej strony Bóg przybliża się do nas, a z drugiej my zmierzamy ku Niemu.
By możliwe było SPOTKANIE.

Podczas tegorocznych rekolekcji chcemy odkryć choć trochę, czym jest Wcielenie, co dla nas, ludzi, ono oznacza. Chcemy patrzeć jak Bóg do nas przychodzi. Jak pokonuje dystans. Jak Stwórca przyjmuje naturę stworzenia. Jak zgadza się na wszystkie ograniczenia jakie niesie ze sobą bycie w ciele. Staje się Dzieckiem byśmy my mogli być dziećmi Ojca.
Przez to przyglądanie się, chcemy na nowo doświadczyć, jak ważny jest dla Boga człowiek.

Rekolekcje rozpoczną się 1 grudnia, w I niedzielę adwentu
i zakończą 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia