Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 16 stycznia

Tekst: Mk 2, 13-17

Prośba: o towarzyszenie Jezusowi i bycie zawsze razem z Nim.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Cały lud przychodzi do Jezusa. Bądź wśród tych ludzi i idź do Jezusa. Pomyśl przez chwilę, czy przychodzisz do niego „cały”. Czy przychodzisz do Niego ze wszystkim, co jest Twoje: pragnienia, intencje, motywacje, myśli, uczucia, pamięć, rozum, wola, czyny… wszystko. Czy serce jest również całe, wraz ze wszystkimi, których tam „nosisz”: Ty sam, najbliżsi (rodzina), przyjaciele, krewni, znajomi, przypadkowo spotkane osoby, wspólnota, Kościół…
  • Jezus powołuje celnika Lewiego słowami „Pójdź za Mną” (dosłownie „Towarzysz mi”). Usłysz ponownie te słowa dzisiaj. Zatrzymaj się przy nich i usłysz, jak Jezus je wypowiada. Takim tonem, jaką barwą głosu. Poczuj, jak te słowa docierają do Twoich uszu, Twego serca. Poczuj ich brzmienie, niech zarezonują w Twoim wnętrzu. Uświadom sobie, co przeżywasz, co czujesz.
  • Jezus jest w gościnie u Lewiego i wielu celników i grzeszników siedziało razem z Jezusem. Usiądź razem z Jezusem. Jakie to uczucie siedzieć razem z Nim?
  • Razem z Nim siedziało wielu celników i grzeszników, bo wielu było tych, co szli za Nim. Te słowa sugerują, że wielu grzeszników szło za Jezusem, a może wręcz, że byli to sami grzesznicy. Na to oburzają się ci, którzy nie uważali siebie za grzeszników. Kiedy patrzysz na tę scenę – w którym miejscu siebie widzisz?
  • Uczeni pytają: „Czemu On je i pije z grzesznikami…?” Dosłownie są tam słowa: „Po co… ?”. Jakby nie widzieli sensu siedzieć z takimi ludźmi, jeść z nimi i się nimi zajmować. My nie mamy zajmować się grzechem, lecz grzesznikami. Grzech należy odsuwać ze swojego życia przez zajmowanie się Jezusem – Bogiem Wcielonym, który jest Drogą prowadzącą do Ojca. I tenże Jezus zajmuje się tymi, którzy potrzebują Lekarza. Zatrzymaj się przy tych słowach.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.