Wprowadzenie do modlitwy na Niedzielę Chrztu Pańskiego, 8 stycznia 2023

Tekst: Mt 3, 13-17

Prośba: o doświadczenie bliskości, miłości i upodobania Ojca w Tobie.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus przyszedł nad Jordan. Wychodzi z domu rodzinnego i rozpoczyna publiczną działalność. Pozostań chwilę w Nazarecie. Zobacz Jezusa, który żegna się z Matką. Wyobraź sobie tę scenę. Co odczuwasz, kiedy widzisz Jezusa żegnającego się z Maryją? Co to wzbudza w Tobie?
  • Swoje życie poza domem rodzinnym rozpoczyna od chrztu, którego nie potrzebował. Był to bowiem chrzest nawrócenia, a Jezus nie miał w sobie grzechu, nie potrzebował nawrócenia. Zatrzymaj się przez chwile przy tym wydarzeniu. Patrz na Jezusa, który rozmawia z Janem, a potem wchodzi do wody. Co ten moment w Tobie wzbudza? Jakie odczucia, jakie pragnienia?
  • Jezus wchodzi do wody nie po to, by woda obmyła Go z grzechu, którego nie miał, lecz by w ten sposób wziął na siebie nasz grzech. Jest to bowiem woda, w której Żydzi byli zanurzani i wyznawali swoje grzechy. Patrz na Jezusa, który bierze na siebie Twój grzech (każdy) i niesie go aż na Golgotę. Co odczuwasz w tym momencie? Może chcesz Mu coś powiedzieć teraz? Uczyń to.
  • Jezus „oblepiony” ludzkim grzechem wyrusza w drogę, by głosić miłość Ojca. Ale najpierw sam jest przez Ojca potwierdzony. Słyszy: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie». Grzech jest brzydki i Jezus jest nim oblepiony, ale słyszy, że Ojciec ma w Nim upodobanie. Uświadom sobie, że Ojciec te słowa kieruje także do Ciebie, bo przez chrzest jesteś wszczepiony w Chrystusa. Kiedy Ojciec mówi to do swojego Syna, to mówi to również do każdej i każdego z nas. Czy słyszysz te słowa w swoim sercu? Co w Tobie wzbudzają?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.