Wprowadzenie do modlitwy na sobotę 8 października 2022 r.

Tekst: Ga 3, 22-29

Prośba: o stawanie się coraz bardziej podobnym do Jezusa

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Prawo czy wiara? Prawo wychowuje, wiara zaś daje usprawiedliwienie. Zachowywanie prawa może wynikać z lęku przed karą, natomiast postępowanie w wierze – z bliskości z Bogiem i doświadczenia Jego miłości. Czym ja kieruję się w życiu? Czym kieruję się w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą? Czy rzeczywiście wiara jest ważniejsza dla mnie niż prawo?
  • Wszyscy bowiem przez wiarę jesteście synami Bożymi – w Chrystusie Jezusie. Apostoł mówi o przyobleczeniu się w Chrystusa. Co to dla mnie oznacza? Jak to się objawia w moim życiu? Czy rzeczywiście staram się żyć tak, jak On tego uczy, postępować tak, jak On postępował?
  • (…) wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Paweł pisze o jedności, o tym, że w Jezusie nie ma podziałów, różnic. Jak ja patrzę na siebie, ludzi wokół siebie? Jak ich traktuję? Czy jestem otwarty na każdego człowieka? Czy może wszystkich szufladkuję? Czy dbam o jedność wokół siebie? 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.