Wprowadzenie do modlitwy na 27 Niedzielę zwykłą, 8 października

Tekst: Iz 5, 1-7 oraz Mt 21, 33-43

Prośba: o łaskę przylgnięcia do Chrystusa całkowicie, o przyjęcie troski i opieki Bożej nad Tobą.

Myśli pomocne w rozważaniu:

Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody?

  • Usiądź w wyobraźni w winnicy. Zobacz właściciela, który dba o nią, pracuje, wysila się, by przynosiła jak największe plony. A potem posłuchaj słów Boga, posłuchaj o Jego tęsknocie. Bóg, który natrudził się przy niej, który pracował (św. Ignacy: „Bóg pracuje dla mnie”, Ćwiczenia Duchowe nr 236). Wsłuchaj się w głęboką tęsknotę Boga, który nazwany jest tutaj Przyjacielem. On jest Twoim Przyjacielem, ale czy Ty pragniesz, by On był również Twoim? To kwestia wzajemności relacji, otwartości, szczerości i pragnienia szczęścia dla Przyjaciela, którego się kocha.

Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono, rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz».

  • Czy właściciel chce się mścić na winnicy, która nie przynosi owoców? Bo wiemy, że Słowo mówi o Izraelu, który nie przynosi owocu. Można powiedzieć, że ponosi konsekwencje swoich czynów. Bo skoro Pan: „oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.” – to kiedy ktoś stosuje przemoc i rozlew krwi, to jego samego również to spotka. Zło rodzi zło. Pan pragnie jednego – by winnica (każdy z nas) poddał się Jego czułej i troskliwej opiece, Jego zabiegom. Poddać się oznacza dla nas słuchać słowa i wypełniać je – żyć Tym, od którego otrzymałem życie.

„Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”

  • Podobną przypowieść opowiada Jezus starszym ludu. Tutaj właściciel posyła swego Syna, by odebrał plon należny – wdzięczność za dar życia i owoc tego życia (wszczepienie w krzew winny). Ale dzierżawcy nie chcą dać plonu. Syn Właściciela zostaje odrzucony, wyrzucony i zabity. Jednak po trzech dniach powstanie z martwych, wskrzeszony przez Ojca. Ten, który został odrzucony, stał się głowicą węgła – stał się zwornikiem wszystkiego, fundamentem, na którym wszystko się opiera. Na czym / na kim Ty opierasz swoje życie?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.