Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 20 stycznia 2023r

Tekst: Mk 3, 13-19

Prośba: o poznanie imienia jakim nazywa mnie Bóg.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jezus woła do siebie uczniów, a oni nie tylko słyszą zawołanie, ale na nie reagują. Czy potrafię rozpoznać w sobie głos Boga? Czy jest we mnie gotowość by przyjść do Niego, gdy rodzi się we mnie pragnienie modlitwy, czy raczej to wołanie Pana zagłuszam?
  • Jezus ustanawia Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, głosili nauki i wypędzali złe duchy. Wyobraź sobie tę scenę. Jak wyglądało powołanie uczniów, jak zareagowali na zaproszenie Pana? Jakie pytania Mu zadawali? Jak przyjęli to, że mają nie tylko towarzyszyć Mistrzowi, ale również np. wypędzać złe duchy? Zobacz ich uczucia. Jak się w tym odnajdujesz?
  • Jezus powołuje Judasza, który okazuje się być zdrajcą. To pokazuje, że Jezus nie „inwestuje” w najlepszych, niezawodnych, nieomylnych. On szuka każdego i daje mu szansę bycia blisko siebie i służenia innym. Czy ja czuję się godny bycia uczniem Jezusa? Czy przyjmuję powołanie do głoszenia Jego nauki innym? Jak to wezwanie mogę realizować w swojej codzienności?
  • Jezus nadaje uczniom nowe imiona – przydomki. Jak nazwałby dziś mnie i dlaczego właśnie tak? Jakie uczucia to we mnie wywołuje?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.