Wprowadzenie na czwartek, 23 października

Tekst: Ef 3,14-21

Prośba: o łaskę nowego doświadczenia Bożego działania

1. Dzisiejszy fragment to modlitwa św. Pawła za Efezjan. Postawa klęcząca uświadamia nam, że ta modlitwa jest błaganiem pełnym uniżenia przed Bogiem, uznania pełnej zależności od Niego. W pierwszych słowach słyszymy prawdę o naszym pochodzeniu – jesteśmy z rodu Boga. Kilka dni temu słyszeliśmy, że jesteśmy domownikami Boga, współobywatelami świętych. Co rodzi się w Twoim sercu, kiedy słyszysz po raz kolejny o tym, że Bóg przyznaje się do Ciebie, do tego, że jesteś w tak bliskiej relacji z Nim?

2. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie ogarnąć Boga. Poznanie Boga, bycie z Nim w relacji jest łaską. To On sam pragnie wprowadzić nas w swoją Obecność. Św. Paweł modli się żarliwie o to, by Efezjanie mieli żywe doświadczenie miłości Chrystusa. Chce im dać to, co dla niego jest najważniejsze. Pragnie, by mieliw tym udział. O co najczęściej prosisz Boga w ostatnim czasie.

3. Św. Paweł prosząco coś od razu Boga uwielbia, bo wie, że jego modlitwa zostanie wysłuchana. Doświadczył wierności Boga i tą modlitwą daje o niej świadectwo. A Ty, w jakich okolicznościach uwielbiasz Boga?