Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 21.04.2023r

Tekst: J 6, 1-15

Prośba: o uświadomienie moich głodów i oddanie ich Bogu

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wielki tłum szedł za Jezusem. Nie przed Nim. Tylko za Nim. Jezus wyznacza drogę. Można nią podążać, w pewnej odległości od Niego – i wtedy być tylko widzem znaków, jakie czyni. Można też skrócić dystans, być bardzo blisko Jezusa i doświadczyć tych znaków. Być chorym i przyjąć od Niego uzdrowienie. Tak samo przyjąć też i cierpienie, które On dopuszcza. Którą opcję wybiorę dziś? Będę wciąż tylko się przyglądać? Czy może zaryzykuję i wybiorę bliską relację z Jezusem? Czy wierzę, że On chce zająć się moją chorobą? Nie czyjąś, ale właśnie moją..
  • Spojrzenie Jezusa. On już z daleka dostrzega, czego potrzebujemy. Widzi, które miejsce duszy i ciała jest głodne. Jezus podnosi oczy i przenika wzrokiem pełnym miłości nasze wnętrze. Troszczy się o nasze potrzeby, zanim zdążymy je sobie uświadomić. Tłum rozumiany dosłownie, ale też tłum rozumiany jako wielość naszych niezaspokojonych potrzeb i pragnień. W jakim celu idę do Jezusa? Czy mam odwagę wyjść z tłumu, żeby Jezus mnie ujrzał? Czy pokaże Mu swój głód?
  • Jezus, aby dokonać cudu w tej scenie Ewangelicznej – posługuje się dzieckiem. „Jest tu jeden chłopiec…”. W każdym z nas mieszka dziecko. To, które jest pełne ufności i wiary. Dziecko, które z właściwą sobie radością i swobodą korzysta z życia. To dziecko może być jednak zranione przez dorosłego, który mieszka we mnie. Jakkolwiek traktuje swoje „wewnętrzne dziecko”, Jezus chce mnie dziś nakarmić. Chce bym oddał mu „pięć chlebów i dwie ryby”, a więc wszystko, co mam. Moje dobre i złe myślenie o sobie. Moje tłumy niezaspokojonych pragnień, ale też i moje talenty. Moje zranienia, ale też i moje sukcesy. Czy jest coś, czego boję się oddać Jezusowi?

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem, o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twojego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.