Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 29 maja

Tekst: Dz 18,1-8

Prośba: o łaskę otwartego serca na pełnienie woli Bożej

1. Czytamy dziś o bardzo ważnym momencie w życiu św.Pawła. Wędruje on po kolejnych miejscowościach. Głosi naukę o Jezusie Chrystusie jedynie wśród Żydów lub pogan, którzy przyjęli judaizm. W Koryncie, bogatym mieście, doświadcza lekceważenia. Mówi o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, a nikt go nie chce słuchać. Co czuł? O czym w tym momencie myślał? A Ty? Jak reagujesz, kiedy mówisz o czymś dla Ciebie ważnym, a prawie nikt Cię nie chce słuchać? Porozmawiaj z Bogiem o takich sytuacjach.

2. Apostoł Narodów nie poddaje się tak łatwo. Wprost mówi, że idzie do pogan. Ta jego postawa mogła zostać odebrana przez Żydów jako policzek. Oto Żyd brata się z nieczystymi. To jest też bardzo ważny moment dla każdego z nas. Gdyby św. Paweł zamknął się tylko w obrębie Narodu Wybranego, nie bylibyśmy chrześcijanami. Kiedy ostatnio dziękowałeś Bogu za dar zbawienia w Jezusie Chrystusie? Za bycie dzieckiem Boga? Możesz to zrobić podczas dzisiejszej modlitwy.