Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 26 stycznia

Tekst: Mt 4, 12-23

Prośba: o przyjęcie Światła i pozwolenie, by rozświetliło Twoje życie i ludzi wokół Ciebie.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Dowiadujemy się o tym, co robi Jezus, kiedy Jego kuzyn – Jan Chrzciciel – został uwięziony. Ale nie wiemy, co czuł. Co Ty byś odczuwał? Jezus usuwa się z Judei do Galilei. Cytat ze Starego Testamentu mówi, że wtedy do tej krainy przyszło Światło. Ta kraina zostaje nazwana “cienista kraina śmierci”. Psalm 23 mówi w wersji hebrajskiej o przechodzeniu przez “dolinę cienia śmierci” (w polskiej wersji “choćbym nawet szedł ciemną doliną”). Te słowa mówią o wielkim mroku duchowym. Jezus przychodzi jako Światło. Jakie Twoje przestrzenie życia mogą być w takim mroku? Czy pozwalasz Światłu tam wejść?
  • Jezus rozpoczyna publiczną działalność. Nawołuje do nawrócenia, czyli do zmiany myślenia – chodzi o zmianę całego człowieka, owo “myślenie” nie dotyczy tylko rozumu. Chodzi o odwrócenie się od ciemności do światła, którym jest Jezus. Nie do walki z ciemnością (z grzechem, pokusą, rozproszeniami na modlitwie), ale do zwracanie się ku światłu. Imię Jezus oznacza”Bóg zbawia” – to On wybawia od zła, On walczy z grzechem. Naszą rolą jest odwracać się od tego zła ku Chrystusowi. Jak to wygląda w Twoim życiu?
  • Nie jesteśmy Światłem, lecz tymi, którzy mają Boże światło w sobie odbijać i oświetlać tym światłem świat. Jezus do tego powołuje uczniów. Ale nie zaprasza ich do firmy, gdzie będą mieli umowę o pracę i płacone składki. Wzywa ich, by poszli za Nim – by ze Światła czerpali światło. Co było tak pociągającego w Jezusie, albo w Jego słowie, że Ci doświadczeni rybacy rzucają wszystko i idą za Nim NATYCHMIAST? Czy Chrystus jest dla Ciebie atrakcyjny, pociągający? Mówiąc inaczej: dlaczego za Nim idziesz w codzienności?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.