Rekolekcje Paschalne 2020: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 2 Zatrzymaj się | Dzień 9 Spojrzenie Boga z miłością | 2 kwietnia

Tekst: Jr 29, 8-14 (Biblia Tysiąclecia): Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. Oni bowiem prorokują wam kłamstwo w moje imię. Nie posłałem ich – wyrocznia Pana. To jednak mówi Pan: Gdy dla Babilonu upłynie siedemdziesiąt lat, nawiedzę was i wypełnię na was swoją pomyślną zapowiedź, by was znów przyprowadzić na to miejsce. Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie – wyrocznia Pana – i odwrócę wasz los, zgromadzę spośród wszystkich narodów i z wszystkich miejsc, po których was rozproszyłem – wyrocznia Pana – i przyprowadzę was do miejsca, skąd was wygnałem.

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia w modlitwie, aby to Duch święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie rozmowę Jeremiasza z Bogiem, którą następnie spisał jako list od Boga do Izraelitów w niewoli. Zobacz tą scenę, sposób, w jaki Jeremiasz słucha Pana, jego postawę. Zastanów się gdzie widzisz siebie w tej scenie?

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o dar uważności w swoim życiu.

Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków. W naszym codziennym życiu ważne jest to, co kieruje nami w naszych wyborach i to w czym pokładamy ufność. W jaki sposób Ty podejmujesz decyzje i co daje Ci pewność w działaniu? Pomyśl o tym co wpływa na Twoje emocje i decyzje. Zastanów się na ile Twoja ufność oparta jest na Bogu, a na ile na ludziach, a może nawet na snach i przesądach. Nic, co nie pochodzi od Pana nie jest warte wiary. W jaki sposób opierasz się na słowie Pana i w Nim pokładasz swoją ufność? Pomyśl, co na co dzień kieruje Twoim życiem i powiedz o tym Panu.

Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was (…) zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby. Pan jest dawcą pokoju. Wiara w to, że w Bogu jest oparcie i On sam tylko zapewni Ci przyszłość pełną pokoju poprowadzi Cię do pełni życia. On jest Drogą, prowadzi nas według swoich zamiarów i Jemu możesz zawierzyć całą swoją przyszłość. Zastanów się nad tym i powiedz teraz Panu o swoim zaufaniu, a może i wątpliwościach. Podziękuj Bogu za to, że Cię zna i jest Twoją opoką.

Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie. Bóg daje obietnicę, że Cię wysłucha, pozwoli się znaleźć, jeśli tylko będziesz szukać Go z całego serca. Twoje pragnienia otwierają Cię na przyjęcie Bożej obecności i Jego łaska uzdatnia Cię do tego, aby odnaleźć Boga w Twoim życiu. Jakie są Twoje pragnienia? Powiedz Bogu o tym i jeśli chcesz, zaproś Go do swojego życia. Powiedz Mu, że chcesz Go odnaleźć na nowo. Pamiętaj o Jego obietnicy, że On wysłuchuje Twoich próśb i pozwala się znaleźć. Jeśli tylko pragniesz – On obiecał Ci, że Go znajdziesz. Opowiedz Mu szczerze o swoich pragnieniach….

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy “Ojcze nasz”.

WPROWADZENIA | mp3