Rekolekcje Paschalne 2020: Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 3 Spotkajmy się | Dzień 14 Ja jestem przy Tobie | 9 kwietnia

Tekst: Iz 54, 10 (Edycja Świętego Pawła): Bo góry mogą przeminąć i wzgórza mogą się zachwiać, lecz moja łaskawość nie przeminie i moje przymierze pokoju się nie zachwieje! – mówi Pan, który obdarza cię miłością.

Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia w modlitwie, aby to Duch święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz aby oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania kierując je ku większej chwale Boga.

Wchodząc w modlitwę przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Przed wiekami na górze Synaj Bóg zawarł Przymierze ze swoim ludem, z każdym z nas. To o tym Przymierzu teraz przypomina przez proroka Izajasza. Wyobraź sobie dokument tego Przymierza, w którym spisano zobowiązania i prawa obu stron. Nie próbuj teraz wczytywać się w treść kolejnych punktów. Zwróć jedynie uwagę na tekst zapisany drobnym drukiem na końcu tego dokumentu, tam gdzie zwykle umieszczane są najważniejsze klauzule, mogące zmienić warunki całej umowy. To krótka notatka, napisana przez samego Boga. Bóg napisał : „ Zawsze będę Cię kochał”

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o otwarcie na spotkanie z Bogiem.

Wyobraź sobie czas między Twoim poczęciem a narodzeniem. Czas, który dla Ciebie jest czasem niepamięci, ale dla Boga czasem, gdy już cię znał po imieniu. Pomyśl, że już wtedy Ciebie widział i cieszył się z Twojego życia, cieszył się Tobą. Spróbuj wyobrazić sobie, jak otacza Cię swoimi dłońmi, jak przytula do serca. Powiedz Mu, co czujesz, gdy o tym myślisz.

Wybierz jakieś ważne dla Ciebie wspomnienie z Twojej dalszej przeszłości. Zobacz je jak najwyraźniej oczami wyobraźni. Uświadom sobie, że Bóg był wtedy razem z Tobą, choć Go nie widziałeś. Spróbuj Go tam zobaczyć. Co robi? Co mówi? On wiedział co się z Tobą dzieje, znał Twoje uczucia i przeżycia. Rozumiał Cię. Był razem z Tobą, jak najbardziej kochająca matka.

A teraz przypomnij sobie jakąś sytuację z wczorajszego dnia. Również teraz uświadom sobie, że Bóg był wtedy z Tobą. Patrzył na Ciebie, wiedział wszystko, rozumiał Cię, czuł razem z Tobą. Porozmawiaj z Nim chwilę o tej sytuacji. a potem pomyśl, że ten sam Bóg jest teraz przy Tobie. Widzi Cię, zna Cię bardzo dobrze, tak jak znają Cię dobrzy przyjaciele. Zna Twoje uczucia, przeżywa je razem z Tobą. Trwaj tak w Jego obecności.

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to co odkryłeś lub poprosić Go o coś czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.

WPROWADZENIA | mp3