Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 grudnia 2023 r.

Tekst: Mt 7, 21. 24-27

Prośba: o gotowość serca do wypełniania słowa Bożego w moim życiu

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Usiądź wraz z uczniami wokół Jezusa. Posłuchaj jak naucza, wsłuchaj się w Jego słowa. Przyjrzyj się uczniom, ich reakcjom. 
  • Jezus mówi, że nie każdy, kto zwraca się do Niego „Panie, Panie!” wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca. To zdanie może brzmieć trochę przewrotnie, bo to przecież dobrze, jeśli ktoś uznaje Jezusa za swojego Pana. Jednak same słowa nie wystarczą – potrzeba, aby miały one odzwierciedlenie w życiu, w codziennych wyborach, nawet tych najmniejszych.
  • Nauczyciel porównuje człowieka, który słucha Jego słów i je wypełnia do domu zbudowanego na skale, który nie runie nawet podczas największych wichrów i powodzi. Taka budowla jest stabilna, spójna, wytrzymała. Iść za Jezusem, słuchać Jego słów i je wypełniać oznacza wewnętrzną spójność. Oczywiście nie zawsze musi być łatwo wypełniać to, czego On naucza, nie zawsze łatwo jest praktykować miłość. Ale ważne jest pragnienie serca i proszenie, by to On coraz bardziej uzdalniał serce do naśladowania Go w kochaniu.
  • Dom zbudowany na piasku runął, a upadek jego był wielki. Nikt nie lubi upadać, nikt nie lubi kryzysów i naturalnym jest, że bronimy się przed nimi ze wszystkich sił. Ale kryzysy są potrzebne. Są szansą rozwoju,  zobaczenia, że to, na czym buduję nie jest wytrzymałe, stabilne. Są szansą do tego, by powstać z tego wielkiego upadku i zacząć budować od nowa. Na innych fundamentach, bogatsi o kolejne doświadczenie.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.