Jak owce między wilki

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 14 lutego Tekst: Łk 10, 1-9 Prośba: o otwartość na to, gdzie posyła mnie Pan. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus powołuje uczniów i wysyła ich po dwóch. Dlaczego właśnie tak, dlaczego nie w pojedynkę? Pomyśl o tych, którzy są...

Daleko czy blisko?

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek , 13 lutego Tekst: Mk 7, 24-30 Prośba: o bliskość z Jezusem prowadzącą do pełni życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Jezus udaje się w okolice pogańskie. Idź tam z Nim. Zobacz, jak chce być ukryty. Dlaczego? Może chciał odpocząć od...

Niepospolite pragnienia

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 12 lutego. Tekst: Mk 7, 14-23 Prośba: o odwagę bycia świętą. 1. Przywołał tłum. Słowa, które dzisiaj słyszę i chcę rozważać, Jezus kieruje do tłumu. Z jednej strony do każdego, ale też do nikogo konkretnego. Tłum jest masą, która...

Nie tylko to, co zewnętrzne

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 11 lutego Tekst: Mk 7, 1-13 Prośba: o łaskę otwartego serca ma Boże przychodzenie Faryzeusze zwracają uwagę przede wszystkim na to, co zewnętrzne w oddawaniu czci Bogu. Jakby nie było ważne to, co jest w sercu człowieka. A co dla...