Duch mądrości i światłe oczy serca

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 17 października Tekst: Ef 1, 15-23 Prośba: o przyjęcie zbawienia, które ofiarowuje Bóg Ojciec w Jezusie. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze do Efezjan o swoje wdzięczności, kiedy usłyszał o ich wierze w Pana Jezusa i...

Ważniejszy niż wróble

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 16 października Tekst: Łk 12, 1-7 Prośba: o spojrzenie na siebie, tak jak patrzy na mnie Bóg Myśli pomocne w rozważaniu: Tłum, ścisk, harmider. Spróbuj zobaczyć w tej scenie siebie, cisnącego się wśród innych do Jezusa. Jak On...

Przeznaczył nas dla siebie

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 15 października Tekst: Ef 1, 1-10 Prośba: o życie miłością, prawdą, dobrem – czyli wolą Bożą. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pisze list do świętych, którzy są w Efezie. Czy naprawdę byli świętymi? W jego mniemaniu...

Porzucić pozory

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 14 października. Tekst: Łk 11, 42-46 Prośba: o łaskę życia w Prawdzie. Dzisiejsza Ewangelia nie jest łatwa. Jezus wypowiada “biada” nad faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Nad autorytetami religijnymi swoich czasów. Robi to...