Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 28 lutego

Tekst: Mt 6, 7-15

Prośba: o łaskę prostego bycia na modlitwie

Myśli do pomocne w rozważaniu:

  • Jezus mówi o modlitwie. Zwraca uwagę, że nie chodzi o ilość słów, ale o spotkanie, obecność. Czasami trudno być całym obecnym na modlitwie. Ciałem jesteśmy, a głowa jest zupełnie gdzie indziej. Pomyśl przez chwilę o swojej modlitwie. Jak przygotowujesz się do niej? Jaką przestrzeń do modlitwy stwarzasz? Czym jest dla Ciebie modlitwa? Czy wyznaczasz sobie konkretny czas w ciągu dnia na spotkanie z Panem i czy się tego czasu trzymasz?
  • Pomódl się dziś powoli Modlitwą Pańską. Staraj się być świadomym wypowiadanych słów. Ich znaczenia. Ich brzmienia w twoim sercu. Możesz tą modlitwą pomodlić się kilka razy, może na głos, wypowiadając ją powoli i świadomie. Możesz w trakcie modlitwy zatrzymać się nas słowami, które cię zatrzymują, poruszają bardziej twoje serce. Jakie to będą słowa, co o tobie dziś mówią?
  • Jak czujesz się nazywając Boga Ojcem, mówiąc Mu dziś, że odpuszczasz tym, którzy cię skrzywdzili? Czy ta modlitwa wypływa dziś ze szczerego serca? Czy jest tylko odklepywaną formułką, znaną od lat? Pokaż się Jezusowi w tym prawdziwy.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.