Wprowadzenie do modlitwy na 26 Niedzielę zwykłą, 1 października 2023

Tekst: Flp 2, 1-11

Prośba: o życie w prawdzie i pokorze.

Myśli pomocne w rozważaniu:

…niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. (…) To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.

  • Paweł pragnie, by Filipianie dopełnili jego radości. Przez co? Że będą mieli tego samego ducha co Chrystus – ducha pokory i uniżenia. To jedyna droga rozwoju życia duchowego. Jedyna, gdyż nią właśnie przeszedł Jezus Chrystus, a my mamy Go naśladować. Droga pokory i uniżenia, która nie jest drogą samo-poniżania. Pokora to stawanie w prawdzie, która wzlatuje na dwóch skrzydłach: „jestem kochany do szaleństwa” oraz „jestem grzesznikiem”.

…ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi…

  • Jezus ogołocił samego siebie. O-go-ło-cił. Stał się nagi. Człowiek nie chciał przyjąć tej prawdy o sobie, kiedy w raju po grzechu stał się nagi. Próbował swoją nagość nakryć listkami figowymi, a potem schował się pośród drzew. Do dziś płynie to w naszej krwi: ukrywać się, bronić się przed wzrokiem dobrego Boga, Przyjaciela. Tymczasem Jezus staje w „nagości” tzn. w pełnej otwartości serca przed człowiekiem. Bierze na siebie nasz grzech i stając się „nagi” nie ucieka, nie chowa się, niczym się nie zakrywa. Ogołocił samego siebie, tzn. sam wybrał tę drogę, to Jego decyzja.

Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca.

  • Na tym właśnie polega Jezusowe panowanie – na uniżeniu i pokorze. Dla nas jest to trudne do przyjęcia, bo w naszej głowie rodzi się myśl, że albo jedno, albo drugie. Tymczasem to jest nie kwestia „albo-albo”, lecz „i to, i to”, albo jeszcze bardziej precyzyjnie – panowanie przez uniżenie i pokorę. Zła nie pokonuje się orężem i mieczem (jako to niestety przedstawiają obrazki z Michałem Archaniołem) lecz pokorą. Zły duch jest ojcem kłamstwa i bezmierną pychą – wypędza go z naszego życia jedynie prawda i pokora.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.