Dz 10, 24-48

1. Korneliusz oczekiwał [Piotra], zwoławszy swych krewnych i najbliższych przyjaciół. Na początku modlitwy wyobraź sobie dzisiejszą scenę. Popatrz na to, co robi setnik Korneliusz. Zobacz jak przygotowuje się do spotkania z Piotrem. Z jego postawy widać, jak ważne jest dla niego to spotkanie. Piotr jest dla niego Bożym Posłańcem. Zapewne wiele się spodziewał, a Bóg dokonał czegoś, co przerosło te jego oczekiwania. Rozpoczynamy nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. To czas intensywnej modlitwy i wołania do Ducha Świętego. Na wzór tego pierwszego oczekiwania Apostołów, Maryi i uczniów w Wieczerniku na przyjście Parakleta. Czego spodziewasz się po Duchu Świętym, który w Tobie mieszka od dnia Twojego Chrztu św.? Jak chcesz przygotować się do nowego napełnienia Duchem, jakiego Bóg chce dokonać w Dniu Pięćdziesiątnicy? Jakie pragnienia i uczucia odnajdujesz dziś swoim w sercu?

2. Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Bóg nie czeka, aż będziemy godni przyjąć Jego Obecność w nas. Nie patrzy na to, jakie stanowiska zajmujemy, jakie mamy wykształcenie, jak wyglądamy. Każdy jest dla Niego ukochanym dzieckiem, którego zapragnął i umiłował już od pierwszych chwil istnienia. Potrzeba tylko otwarcia serca ze strony człowieka. Jak patrzysz na siebie? Może uznajesz siebie za niegodnego Bożej łaski? Jak patrzysz na innych ludzi? Tych wierzących i tych niewierzących. Może jednych uważasz za godnych zbliżania się do Boga, a innych nie? Może “ustawiasz” siebie i ich w kolejce do nieba?

3. W każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Sformułowanie kto się boi Boga nie oznacza lęku przed Bogiem, ale uznanie, że Bóg jest Bogiem i przyznanie, że chcę by miał On realny wpływ na moje życie. Od takiej postawy zaczyna się współpraca z Bożą łaską. To pozwala Bogu zaskakiwać człowieka sposobem spełniania jego oczekiwań. A jak to jest z Tobą? Jakie jest miejsce Boga w Twoim życiu? W centrum Twoich spraw, czy gdzieś na obrzeżach? Powierzasz Mu wszystkie swoje sprawy, czy może są sfery Twojego życia, gdzie nie chciałbyś widzieć Boga? A Bóg przychodząc do Ciebie, chce ogarnąć Ciebie całego i wszystkie Twoje sprawy. Pozwolisz Mu na to?

4. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty zstąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Zapewne nikt się nie spodziewał takiego obrotu spraw. Działanie Boga było zaskoczeniem dla tych, którzy byli tam obecni. To wydarzenie jest dobrą nowiną dla nas, chrześcijan nawróconych z pogaństwa. Podziękuj Bogu za to, że nie zarezerwował swojej łaski tylko dla Izraelitów, ale ma ją również dla Ciebie. Spełniła się zapowiedź z Księgi proroka Joela (3,1-2). Duch Święty zstąpił na wszystkich. A tym, co otworzyło serca na przyjęcie Ducha było Słowo Boże. Ono jest pełne Ducha Świętego, więc naturalną rzeczą jest, że przychodzi On do tych, którzy słuchają. Ilekroć czytasz Pismo Święte miej świadomość, że to uprzywilejowany moment na otwarcie się na przyjście i działanie Bożego Ducha. Stąd podczas tegorocznej nowenny do Ducha Świętego proponujemy rozważanie konkretnych fragmentów Bożego Słowa. Dzisiejszą modlitwę zakończ słowami:

Duchu Święty, Pocieszycielu, uświęcający nasze dusze:
– racz mi udzielić daru mądrości abym poznał i umiłował Prawdę Wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne,
– daj mi dar rozumu aby poznał prawdy objawione, o ile dozwala nieudolność ludzka,
– daj mi dar umiejętności abym się przekonał o nicości rzeczy stworzonych i swojej, żebym gardził marnościami świata,
– daj mi dar rady abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą,
– daj mi dar męstwa, aby przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania,
– daj mi dar pobożności abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie, w służbie Bożej,
– daj mi dar bojaźni Bożej abym pilnie unikał wszystkiego co Cię mogło obrazić.
Do tych darów dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i ducha umartwienia abym zadość uczynił Bożej sprawiedliwości. Amen.

Pierwszy dar – Bojaźń Boża.