Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 19 stycznia

Tekst: Mk 3, 7-12

Prośba: o przyjęcie zbawienia i uzdrowienia, które ofiarowuje Jezus.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Kiedy faryzeusze ze zwolennikami Heroda naradzają się, jak Jezusa zgładzić, Ten oddala się, wycofuje się w stronę jeziora. Nie chce zostać rozpoznany jako Mesjasz, jako Syn Boży. Ale ludzie schodzą się do Niego i to ze wszystkich stron. Tak przychodzili do Jezusa, a z jeszcze dalszych stron przybyli, kiedy Bóg zesłał Ducha Świętego na Maryję i uczniów. Bądź z Jezusem i Jego uczniami, którzy się oddalają. Bądź wpatrzony w Jezusa. Co wyraża Jego twarz? Jak Ty to widzisz, jak Go odbierasz?
  • Ludzie cisną się na Jezusa, bo widzieli to, co zdziałał. Widzą znaki: uzdrowienia, wypędzenie złych duchów. Można powiedzieć, że widząc zewnętrzne skutki tego, kim jest Jezus w swej istocie – jest Bogiem, jest Światłem i kiedy światło rozbłyska, wszelka ciemność się rozprasza i znika. Ludzie cisną się (dosłownie „napadają”) na Niego, więc prosi o łódkę w pogotowiu, by Go nie stratowali. Każdy chce Jezusa dotknąć. Co w Tobie to wywołuje? Czy także pragniesz Go dotknąć? W jaki sposób chciałbyś to uczynić?
  • Padają przed Nim także duchy nieczyste i wołają: «Ty jesteś Syn Boży». A Jezus surowo im zabrania (dosłownie „karci”), bo Go nie ujawniały (dosłownie „nie czyniły widocznym”). Jezus nie chce, by ludzie „wiedzieli”, kim On jest. A na pewno nie chce, by dowiedzieli się tego od złych duchów. Syn Boży nie przyszedł bowiem zbawić lud od jego chorób fizycznych, lecz od przyczyny wszelkiego zła – grzechu. Pragnie głęboko uzdrowić człowieka, zbawić go i przebóstwić przez Miłość, którą jest, a nie tylko przez cudowne znaki. A ta miłość najpełniej objawi się na krzyżu – to tam, w Jego ranach jest nasze pełne zdrowie. Pewne rzeczy stają się widoczne, a pewne mają zostać niewidoczne aż do czasu…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.