Wprowadzenie do modlitwy na środę, 8 marca

Tekst: Jr 18, 18-20 oraz Mt 20, 17-28

Prośba: o uszy i serce zdolne usłyszeć Słowo i żyć Nim.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Jeremiasz słyszy słowa swoich przeciwników: „Uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa!”. Dla nas jest trudną sytuacją, kiedy ktoś nas nie słucha, tzn. nie chce przyjąć tego, co mówimy. Szczególnie jest to bolesne, gdy to ktoś najbliższy. Wyczuwamy, że coś dzieje się z relacją. Słowo – a więc komunikacja – bez tego nie możemy żyć. Dla św. Ignacego miłość polega właśnie na wzajemnym komunikowaniu sobie, a więc udzielaniu sobie wszystkiego. Nie tylko słów, ale też myśli, uczuć, gestów, czynów. Czyli na służeniu sobie nawzajem.
  • Jezus jest Słowem Ojca. W Jezusie Ojciec wypowiada się wobec nas, mówi o Sobie w Jezusie. Zadajmy sobie kilka pytań: Jakie Słowo dociera do mnie? Jakiemu słowu pozwalam dotknąć mojego serca? Jakiemu słowu pozwalam mnie kształtować? Bo czego słucham i jak słucham – tak żyję. Ale zapytajmy również: jakim słowem ja jestem dla siebie i dla bliźnich? Co sobą komunikuję? Co komunikują moje myśli (o sobie, o innych), co przekazują moje słowa, co moje uczucia, co moje czyny?
  • W ewangelii Jezus opowiada uczniom o tym, kim jest i co się z Nim stanie wkrótce. Zdaje się jednak, że matka synów Zebedeusza nie słyszy tego, tzn. nie przyjmuje. Jest skupiona (wraz ze swymi synami) na swoich potrzebach i pragnieniach. Z jednej strony należy je brać pod uwagę i Jezus nie gani jej za to. Ale czy widzi i słyszy coś więcej? Jezus powoli wskazuje tym dwom oraz pozostałym uczniom o co tak naprawdę chodzi. Pokazuje im, że słowo Boga zawsze prowadzi do służby. Jest to służba Bogu i ludziom. Chodzi o naśladowanie sługi Jahwe, a więc Jezusa, który nie przyszedł aby Go obsługiwano, lecz aby służyć. Największy wyraz służby Boga wobec człowieka – krzyż. Rozważaj te słowa i kontempluj tę scenę. Pozwalaj, by Słowo Boga przemieniało Ciebie w słowo miłości służebnej wobec innych.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.