Wprowadzenie do modlitwy na środę, 27 września

Tekst: Ezd 9, 5-9 oraz Łk 9, 1-6

Prośba: o usłyszenie słowa Chrystusa i głoszenie całym sobą Dobrej Nowiny.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Usiądź koło Jezusa i posłuchaj słów, które wypowiada do uczniów. Posyła ich z misją do ludzi, misją uzdrawiania, wypędzania zła (poszerzania przestrzeni dobra), głoszenia Dobrej Nowiny. Słuchając tego, co Jezus mówi do nich, posłuchaj również słów Ezdrasza – jego modlitwy do Boga.
  • Modlitwa Ezdrasza jest słowem pełnym bólu i zawstydzenia z powodu grzechów, jakie popełniał naród wybrany i to w konsekwencji zaprowadziło ich do niewoli. Jest to słowo nadziei, że mimo tego Bóg ich nie pozostawił, lecz przyszedł do nich i dał im ochłodę – wolność. Mogą iść i odbudować świątynię.
  • Jezus posyła uczniów, by współpracowali z Bogiem w odbudowie świątyni serca każdego człowieka. Mają iść i głosić bliskość Boga i Jego królestwa, podobnie jak Ezdrasz modlił się: „w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz”. Pierwsze, co ma głosić każdy uczeń Chrystusa, każdy ewangelizator – to bliskość Boga, który nieustannie powtarza: „Ja jestem z tobą”.
  • Popatrz na ubóstwo uczniów, którzy mają wyruszyć w drogę nie biorąc ze sobą niczego zbędnego. Bóg jest blisko każdego, szczególnie tego, który nic nie ma. Jest on wtedy bardziej otwarty na przyjmowanie wszystkiego i żyje Bożą łaską (a ona jedynie nas zbawia), a nie swoją zmyślnością. Kiedy będziemy chcieli służyć Panu, wtedy pozwolimy, by On się nami po-służył i o wszystko zadba On.  

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.