Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

Tekst: J 3,13-17

Prośba: o zaufanie Bożej miłości

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Gdy mówimy „krzyż”, mamy często na myśli coś trudnego, niechcianego i bolesnego – czyjąś chorobę, śmierć i cierpienie. Spróbuj na chwilę oderwać się od tych schematów i spojrzeć na krzyż inaczej. Jezus w czasie swojej męki doświadczał ogromnego cierpienia i samotności („Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?”). Nasz krzyż nie oznacza jednak tego samego – On przez to, że pierwszy przeszedł przez ból i osamotnienie, może być Z NAMI każdym naszym cierpieniu. Nie jesteśmy w tym sami. I nikt nie zrozumie nas lepiej niż On.
  • „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” To bardzo dobrze znane słowa. To, z czym już się osłuchaliśmy, często nie porusza. Spróbuj więc dzisiaj wejść głębiej w wiadomość, w Dobrą Nowinę, jaką niesie to zdanie. Spójrz na swój świat, na Twoją codzienność, życie i jego wybory. Pomyśl, że ten Twój świat jest tak mocno ukochany przez Boga, że On nie zawahał się wejść w niego całym sobą, by przynieść Ci miłość. Co te słowa oznaczają dla Ciebie konkretnie, dzisiaj, w Twojej codzienności?