Wprowadzenie do modlitwy na 3 Niedzielę zwykłą, 22 stycznia

Tekst: Mt 4, 12-23

Prośba: o usłyszenie głosu Pana wzywającego do nawrócenia i pójścia za Nim.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wiele razy słyszeliśmy słowa „Nawracajcie się”. Czy dotykają Twojego serca? To słowo mówi o zmianie życia, o zawróceniu ze starej drogi, by pójść nową. Czy na pewno drogi starej? A może chodzi o to, byś stał się tym, kim naprawdę jesteś? Grzech bowiem zaciemnia Twoją prawdziwą tożsamość, którą masz w Bogu. Zniekształca ją, wykrzywia. Chodzi o to, by patrząc na Chrystusa i idąc za Nim, stać się tym, kim od zawsze jesteś, a co nasza grzeszność przykrywa.
  • „Nawracajcie się” to też słowo o tym, że nie wystarczy zewnętrzna zmiana postaw. Nie chodzi o bycie poprawnym, lecz naprawdę przemienionym. Aby rzeczywiście spełniło się w Tobie nawrócenie, potrzeba mieć świadomość starych schematów, przekonań, myśli, działań. Ta świadomość może obudzić w Tobie myśl: czy naprawdę tak chcę żyć? Owszem, do czegoś się przyzwyczajamy, ale czy to jest dla nas najlepsze? Nawrócenie to najpierw uświadomienie sobie – jak syn marnotrawny – że tak nie chcę żyć i chcę zawrócić z tej drogi.
  • Jezus wzywa do nawrócenia, ale pierwszym co robi, to woła rybaków, by poszli z Nim. Ciągle warto wejść w Słowo Pana, by sobie uświadamiać ciągle na nowo fakt, że owi prości rybacy NATYCHMIAST poszli za Jezusem, zostawili swoje dotychczasowe życie, przyzwyczajenia, pracę zarobkową… wszystko. Czy odkryli coś takiego w Jezusie, co ich przyciągało? A może w swoim sercu zobaczyli pragnienia i uwierzyli, że oto ten nieznajomy Mistrz z Nazaretu może je wypełnić? A może jedno i drugie? Bo powołanie to zawsze głos Boga i pragnienie człowieka, które schodzą się razem i pociągają ku sobie. Jaki głos odnajdujesz w sobie? Do czego Cię wzywa?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.