Wprowadzenie do modlitwy na czwartek 27 kwietnia 2023 r.

Tekst: Dz 8, 26-40

Prośba: o serce wrażliwe na Boże natchnienia 

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • „Wstań i pójdź około południa na drogę (…)” Anioł Pański posłał Filipa na drogę wiodącą z Jerozolimy do Gazy.  Apostoł posłuszny temu wezwaniu poszedł tam, gdzie został posłany. Bardzo poruszająca jest wrażliwość Filipa na Ducha Bożego, na Jego słowo, Jego natchnienia. Czy starasz się być wrażliwym na to, jak Bóg przemawia do Ciebie? Czy szukasz Jego poruszeń w codzienności? Czy na nie odpowiadasz? Pomyśl o tym jak Bóg Cię do czegoś zapraszał: co wtedy czułeś? Jak odpowiedziałeś na Jego zaproszenie?
  • „Czy rozumiesz, co czytasz?” Niesamowita jest delikatność Filipa w tym spotkaniu z Etiopczykiem, jego wyjście ku drugiemu człowiekowi. Jest uważny na jego kondycję duchową, odpowiada na jego pytanie. Nie da się głosić Dobrej Nowiny, jeśli nie będziemy z miłością i uważnością traktować ludzi, którym ją mamy głosić. W jaki sposób głosisz Dobrą Nowinę w swoim życiu?
  • „Oto woda (…) cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?” Etiopczyk nie czeka, aż będzie jakaś szczególna okazja , by mógł zostać ochrzczony. Bardzo pragnie zostać chrześcijaninem. Co dla Ciebie znaczy być człowiekiem ochrzczonym? Czy starasz się ciągle na nowo odkrywać swoje chrześcijaństwo? 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.