Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 13 listopada

Tekst: Łk 17,20-25

Prośba: o łaskę otwartości na to, jak Bóg chce objawić swoją Obecność.

1. Faryzeusze, pytając Jezusa o nastanie Królestwa Bożego mieli już wyobrażenie tego, jak się to stanie, jak to będzie wyglądać. Może bardziej szukali potwierdzenia swojej wizji niż chcieli usłyszeć czym to naprawdę jest. My też często zadajemy Bogu pytania. Czy jednak rzeczywiście chcemy usłyszeć Jego wersję odpowiedzi?

2. Widzialne/niewidzialne. Faryzeusze chcieli widzieć znaki nadejścia nowej rzeczywistości. Ich rozumienie Królestwa Bożego było bardzo ludzkie, materialne, polityczne. Jezus pokazuje, że jest inaczej. Królestwo Boże to obecność Boga pośród swego ludu – stąd mówi “wśród was jest”, bo przecież On sam jest obecny. Przyszedł niedostrzegalnie, bez fanfar i fajerwerków. Przez 3o lat prowadził życie ukryte. Kiedy wreszcie objawił się ludziom, oni jakby nie widzieli, jakby szukali czegoś innego. Tak często jesteśmy skupieni na naszym wyobrażeniu lub planie rozwiązania jakiejś trudnej sytuacji. Tak bardzo, że nie opuszczamy innej możliwości. I nie pozwalamy, aby Bóg nas zaskoczył swoim działaniem.