Wprowadzenie do modlitwy na niedzielę, 24 listopada, Chrystusa Króla Wszechświata

Tekst: Łk 23, 35 – 43

Poproś dziś Pana o łaskę pokory i przyjęcia Boga ukrzyżowanego i zmartwychwstałego!

1.   Jezus jest wyszydzony przez wszystkich. Znajdują się tu trzy kategorie ludzi: Wysoka Rada, żołnierze oraz ukrzyżowani z nim złoczyńcy. To ci, którzy naśmiewają się, drwią, w jakiś sposób prześladują Jezusa, choć i tak ma już dość cierpienia fizycznego. Najczęściej pojawia się pokusa, by zszedł z krzyża, by wybawił siebie. Ale On nie przyszedł wybawić siebie, lecz człowieka – przyszedł zbawić Ciebie. Uświadom to sobie na tej modlitwie.

2.   Zwróć uwagę na łotra, który broni Jezusa. Mówi, że Jezus jest niewinny, że nic złego nie uczynił. Czyżby Go znał? Skąd to wiedział… potrafił stanąć w prawdzie i uznać, że on ponosi słuszną karę. Widzi swój grzech, swój upadek oraz jego konsekwencje. O Jezusie zaś mówi, że jest niewinny. Przyjął niewinnego Boga. A Ty? My dzisiaj tak często obwiniamy Boga o różne nasze nieszczęścia, niepowodzenia. Mówimy, że Bóg nam nie pomaga, że nas zostawił, że nas nie wspiera. Czasem nawet, że nie załatwia czegoś za nas. Obwiniamy Boga o różne rzeczy, oskarżamy Go… jak Żydzi ponad 2000 lat temu. Tak jak wtedy, tak i teraz próbujemy Go wrzucić na krzyż naszych własnych niepowodzeń, klęsk, rozczarowań, grzechów.

3.   Jezus przez całe swoje życie głosił nadejście Królestwa Bożego. Nie jest ono jakimś miejscem, jakąś przestrzenią, terytorium. To nic innego jak panowanie Boga. Mówił o tym choćby w tylu przypowieściach. A teraz? Wisi na krzyżu i pokazuje, na czym to panowanie Boga polega. W Nim jest zbawienie człowieka. Panowanie Boga polega na służbie, oddaniu życia, wydaniu siebie dla innych. Mówiąc inaczej – to jest prawdziwa Miłość, bo Bóg jest Miłością. Służyć znaczy królować, prawdziwe panowanie to służba i pokora. To pokazuje Jezus na krzyżu. Na koniec dzisiejszej modlitwy popatrz na swoje życie w świetle tego, co przed chwilą rozważałeś. Jak to u Ciebie wygląda? Porozmawiaj o tym z Jezusem wiszącym na krzyżu.