Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 23 listopada 2023 r.

Tekst: Łk 19, 41-44

Prośba: o uważność i otwartość na Boże natchnienia

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Wyobraź sobie Jezusa, który zbliża się do Jerozolimy i widząc ją, płacze. Zobacz, jaki to jest płacz, jakie emocje mu towarzyszą.
  • (…) na widok miasta zapłakał nad nim (…) Jezus płacze nad Jerozolimą, nad tym, że odrzuciła Go – tego, który przynosi pokój. Jezus chce przynieść pokój także do naszych serc, ale czasem nasze zranienia, schematy, w których żyjemy, różne lęki, nie pozwalają nam tego pokoju przyjąć. Co w Tobie potrzebuje takiego Jezusowego pochylenia się ze współczuciem, zapłakania? Może to coś, na co Ty sam nie potrafisz spojrzeć ze współczuciem? 
  • O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl o tym, jak przeżywasz swoją codzienność: obowiązki, praca, rodzina… Ile jest w Tobie uważności na natchnienia Ducha? Ile samoświadomości? Co nie pozwala Ci być uważnym? Co mogłoby Ci pomóc?
  • (…) żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Żydzi byli tak bardzo przywiązani do swojej tradycji, do swojej religii, że w swoim oczekiwaniu na Mesjasza, nie zauważyli Jego przyjścia. Aby rozpoznawać Boga trzeba być nie tylko uważnym, ale także otwartym: że może przyjść w sposób, którego się nie spodziewamy, który będzie łamał nasze schematy, nasze wyobrażenia o Nim, naszą religijność. Czy masz w sobie otwartość na spotkanie Boga, na to, aby działał tak jak On chce? A może wkładasz Go w jakieś ramki?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.