Rekolekcje Adwentowe 2013 “Bóg stał się Człowiekiem”

Tydzień I: BÓG

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 6 grudnia

Tekst: Kol 1, 15-20

Na początku modlitwy uczyń znak krzyża i uświadom sobie przez chwilę, że Bóg jest teraz przy Tobie. Ponieważ chcesz z Nim rozmawiać, więc On Jest Obecny. Poproś Go więc w tym momencie, aby Duch Święty poruszał Twoją modlitwę, by On sam ją prowadził. Poproś także, by Pan usuwał w niej wszelkie przeszkody oraz by oczyścił Twoje zamiary, intencje, pragnienia, decyzje, czyny – by służyły tylko większej chwale Boga i dobru innych ludzi.

Zaangażuj teraz wyobraźnię. Jeśli potrzebujesz, przypomnij sobie fragment Pisma, którym będziesz się modlił. Następnie wyobraź sobie daną scenę. Proponuję zobaczyć Jezusa w swojej potędze i chwale, jak w swoim majestacie siedzi po prawicy Ojca. Następnie zejdę z Nim na ziemię i skupię się na Jego ludzkiej postaci.

Poproś teraz Pana o owoc modlitwy. W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę spotkania z Bogiem w moim tu i teraz.

1.  Tajemnica Syna Bożego. Zanim dokonało się Wcielenie Syn Boży przebywał z Ojcem i Duchem Świętym we wspólnocie Trzech Osób. Nie przyjął jeszcze ludzkiego ciała. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu Jezus powrócił do pierwotnej Komunii Trójcy Świętej, ale już nierozdzielnie ze swoim uwielbionym ciałem. Nie jest ono zbędnym dodatkiem, ale czymś realnym, prawdziwie namacalnym. Tak, jak małe dziecko zawiera w sobie potencję do bycia dorosłym człowiekiem, tak Jezus przed Wcieleniem zawierał w sobie potencję posiadania uwielbionego ciała (K. Rahner). To oznacza, że nawet gdyby nie było grzechu Jezus i tak dokonałby Wcielenia. Wydaje się wręcz, że miłość do człowieka niejako zmusiła Boga do przyjścia na świat. Nie musiał tego robić, ale chciał, ponieważ miłość wyznaje takie, a nie inne prawa. Co rodzi się we mnie na myśl, że Bóg stał się dla mnie tak bliskim? Kim przeczuwam, że będę w wieczności, kiedy moja natura rozwinie się w pełni?

2. Prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Jezus Chrystus jest Bogiem, jest również człowiekiem. Ojcowie na Soborze Chalcedońskim w 451r. ogłosili prawdę, że w jednej osobie – Jezusie – znajdują się jednocześnie dwie natury: boska i ludzka. W naszym życiu stajemy przed różnymi decyzjami, których nikt za nas nie może podjąć. Osoba Jezusa staje się wówczas główna inspiracją, ponieważ z jednej strony ufamy, prosimy o łaskę podpowiedzi (natura boska Jezusa) a z drugiej rozeznajemy, robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozpoznać naszym rozumem wszelkie za i przeciw (natura ludzka Jezusa). Czy potrafię czerpać inspirację do codziennego życia z boskości i człowieczeństwa Syna Bożego? Czy przypadkiem nie kładę zbyt dużego akcentu z jednej strony wyłącznie na wiarę, zaniedbując ludzki wysiłek, a z drugiej tylko na ludzkie myślenie, nie biorąc pod uwagę zaufania?

3. Objawienie Boga. Jezus objawia nam Boga niewidzialnego – tajemnicę Trzech Osób boskich. Ten Bóg nie wymyśliłby niczego bardziej wspaniałomyślnego, niż solidarne dzielenie losu z biednym człowiekiem, który niemal stracił już nadzieję na ocalenie. Taki jest Bóg. Rezygnuje z siebie i bezinteresownie dzieli los ze mną – potrzebującym miłości, ciepła, oparcia i odpowiedzi na trudne pytania. Czy zechcę na nowo otworzyć się na głęboką relację z Bogiem w Jezusie? Na jakie wyrzeczenia mnie stać, aby zaryzykować i rzucić się w ramiona niebieskiego Ojca?

Na koniec porozmawiaj z Panem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – radości, pokoju, bezpieczeństwa, ale również smutku, obawy, lęku. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś, lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem.

Na zakończenie pomódl się słowami: Ojcze nasz…

Zachęcamy, byś zapisał sobie refleksje po modlitwie, jakieś szczególne poruszenia czy myśli, które będą takim swoistym dziennikiem duchowym z tych rekolekcji. Te zapiski mogą Ci pomóc zobaczyć drogę, po której Pan Cię prowadzi, ścieżki, po których On idzie z Tobą przez życie.