Wprowadzenie do modlitwy na środę, 15 maja

Tekst: J 17, 11b-19

Prośba: o życie w prawdzie i życie pod prąd mentalności świata.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Pozwól Twojej wyobraźni trwać z Jezusem i uczniami na Ostatniej Wieczerzy. Patrz na Jezusa, który właśnie podnosi oczy ku niebu i zwraca się do Ojca. W tej scenie jest On bardzo Sobą, tzn. Synem Ojca, do którego zwraca się bezpośrednio. Z drugiej strony zauważ, że jeszcze przed chwilą był cały skierowany ku człowiekowi, ku uczniom, którym umywał nogi. Oczy ku ziemi… oczy ku niebu… Jezus w pełni Człowiekiem i w pełni Bogiem.
  • Posłuchaj uważnie słów, jakie Jezus wypowiada do swojego Ojca. Zdaje się, że Pan mówi tutaj o jednym – by Ojciec ustrzegł uczniów przed wpływem mentalności „świata”, nastawionego przez grzech na egoizm, lęk o siebie, dbanie jedynie o siebie i życie w taki sposób, jakby Boga nie było. Prosi, by uczniowie mieli radość w pełni z tego, że żyją pod prąd temu, co proponuje „świat”. Nie jest to łatwe, ale równocześnie prosi, by nie zabierał ich ze świata, lecz by ich ustrzegł przed złem. O to samo prosimy w modlitwie Ojcze nas – „wybaw nas od złego”. Żyjemy w świecie, ale przez chrzest nie jesteśmy ze „świata” – tzn. myślimy po Bożemu a nie po ludzku.
  • Na koniec Jezus modli się o uświęcenie nas w prawdzie. Prawda jest taka, że jesteśmy chciani i kochani przez Boga i jesteśmy grzeszni i słabi zarazem. Uznanie tej prawdy prowadzi do pokory, a więc do miłości, która się uniża i która przyjmuje rzeczywistość taką, jaka ona jest – przekształcając ją przez miłość (a nie przez przemoc). Człowiek pokorny wie, że jest słaby i grzeszny i widzi swoje upadki, a równocześnie swoją ufność pokłada nie w swoich siłach, lecz w mocy Boga, który przez Miłość wyprowadza go z tego stanu. Zaprzeczanie tej prawdzie prowadzi człowieka do katastrofy pychy i postawienie siebie w miejsce Boga. Słowo Boga jest prawdą i w nim znajdziemy prawdę naszego życia.

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.