Inne Rekolekcje

Oto baza Innych Rekolekcji publikowanych na naszej stronie w różnych latach. Jeśli chcesz, możesz z nich skorzystać w swojej codzienności, odprawiając je samodzielnie. Aby przejść do wprowadzeń na każdy dzień wystarczy kliknąć w rok i tytuł. Poszczególne dni (pliki) są ustawione datami od ostatniego do pierwszego, stąd aby przejść do początku rekolekcji, należy u dołu strony przejść do strony ostatniej danych rekolekcji. Serdecznie zapraszamy do skorzystania. Prawa autorskie do wprowadzeń należą do ekipy e-DR i poszczególnych twórców wprowadzeń – korzystając z tej bazy prosimy o zaznaczenie źródła treści.

ROK 2021   |   OBDAROWANI BOGIEM

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego oparta o 7 darów Ducha Świętego ułożonych w odwrotnej kolejności niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Oprócz wprowadzeń do modlitwy znajdziemy również krótkie filmiki prezentujące każdy z darów. Linki do filmików znajdują się w każdym wprowadzeniu.
(czas publikacji: 14 – 22 maja 2021)

ROK 2017   |   OD SERCA DO SERCA

Rekolekcje bazujące na kilku wezwaniach z litanii do Serca Jezusa. Ułożone we współpracy z grupą Chrześcijańskie Mamy.
(czas publikacji: 6 – 13 sierpnia 2017)

ROK 2013   |   SŁUCHAJ, CO MÓWI DUCH DO KOŚCIOŁA

Nowenna – dziewięć dni intensywnej modlitwy. Modlitwy w konkretnej intencji. Modlitwy ukierunkowanej. Modlitwy, czyli dialogu z Bogiem. Zatem także słuchania. Bazą modlitwy będzie jak zawsze Słowo Boże. Na samym początku Apokalipsy według św. Jana natrafiamy na Listy do siedmiu Kościołów, które są w Azji. A skoro Słowo Boże jest żywe i skuteczne, chcemy posłuchać, co Bóg mówi DZIŚ do Kościoła. Co Bóg mówi do każdego z nas, dotykając kontekstu życia, drogi, którą idziemy, powołania…
(opublikowane jako Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, 10-19 maja 2013)

ROK 2012   |   O SIEDMIU DARACH DUCHA ŚWIĘTEGO

Wprowadzenia do modlitwy, które przybliżają każdy z siedmiu darów Ducha Świętego. Dary te znajdujemy u Izajasza (Iz 11, 1-2) i są nimi: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność (wiedza), pobożność i bojaźń Boża. Chcemy je przedstawić w odwrotnej kolejności, tj. zaczynając od daru bojaźni Bożej. Ten klucz rozumienia czerpiemy od św. Grzegorza Wielkiego. Mówi o tym choćby Psalm 111, 10: “Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości”, czy w podobnych słowach księga Przysłów (Prz 1, 7). Dla św. Grzegorza dary Ducha Św. prowadzą nas jakby “po drabinie” ku mądrości (którą rozumie jak życie złączone z Bogiem). Wg tego wielkiego papieża każdy dar (począwszy od bojaźni Pańskiej) potrzebuje poprzedniego, by mógł zaistnieć. Na przykładzie kilku tekstów i wprowadzeń do codziennej modlitwy chcemy pokazać w jaki sposób zachowuje się człowiek, który posiada konkretny dar Ducha.
(opublikowane jako Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego, maj 2012)