Wprowadzenie do modlitwy na środę, 18 października, św. Łukasza, Ewangelisty

Tekst: Łk 10, 1-9

Prośba: o przyjęcie misji bycia uczniem Pana, by pójść do sióstr i braci z dobrą nowiną.

Myśli pomocne w rozważaniu:

dokąd sam przyjść zamierzał.

  • Wsłuchaj się w dzisiejsze Słowo. Jezus rozmawia z uczniami, wybiera z nich siedemdziesięciu dwu uczniów i posyła przed sobą. Posyła przed sobą tych, do których najpierw powiedział: „Pójdź za Mną!” W tych słowach Jezusa jest także troska o każdego człowieka, do którego pragnie On dotrzeć, ale nie idzie sam. Zaprasza do współpracy człowieka. Bóg nie chce niczego robić sam. Miłość zawsze zaprasza do współpracy.

Idźcie!

  • To krótkie słowo niesie w sobie dużo treści. Jest wezwaniem do powstania i ruszenia w drogę. Do nieociągania się, do marszu. Do determinacji, by spełnić słowo Tego, który do nas mówi. To o zaufaniu Słowu i posłuszeństwie Słowu. Wręcz to pójście na Słowo Kogoś, kogo nazywa się Nauczycielem. Uczeń wykonuje to, co nauczyciel mu każe. Wierzy mu na słowo, widzi sens tego, co on mówi i co każe zrobić. Czy tak rzeczywiście mamy w stosunku do Boga?

Jeśli… przyjmą was

  • To znaczy, że nie zawsze nas przyjmą z tym, z czym przychodzimy. A przychodzimy do drugiego człowieka z pokojem (czy na pewno?), z uzdrowieniem i dobrą nowiną i bliskości królestwa Bożego. Czy na pewno z tym właśnie idziemy do bliźniego, którego spotykamy w naszym życiu? Czy wzbudzamy w nim albo prowadzimy do pokoju serca? Do uzdrowienia jego chorób (nie tylko fizycznych) i czy spotkanie z nami mówi ludziom o tym, że Pan jest blisko?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.