Wprowadzenie do medytacji na poniedziałek, 19 marca. Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

Tekst: Mt 1, 16. 18-21. 24a

Prośba: o łaskę doświadczenia Bożego prowadzenia w codzienności i w życiu swojej rodziny

1. “Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem.” Pierwszy rozdział Ewangelii według świętego Mateusza zapoznaje nas z rodowodem Jezusa. Długi ciąg imion to nie tylko ludzie należący do rodziny, z której pochodził Józef, lecz także konkretne historie, zmagania, radości i smutki. Częścią właśnie tej rodziny staje się Jezus. Bóg, stając się człowiekiem, wchodzi w sam środek tych zmagań, radości i smutków. Zatrzymaj się chwilę nad pytaniem o to, czy zapraszasz Go do swojej rodziny i tego, co się w niej dzieje, nawet jeśli są to sprawy trudne czy wstydliwe. On chce być obecny w całym naszym życiu. Jeśli chcesz, opowiedz Mu o swoich najbliższych. Opowiedz też o zerwanych relacjach, kłótniach, braku przebaczenia czy bolesnych rozłąkach. To Twoja historia, bardzo konkretna i pełna różnych przeżyć. To historia, która bardzo Go interesuje i w której On chciałby mieć swój udział, by mogła stać się jednocześnie historią Bożej miłości.

2.  Losy Józefa i Maryi są nam dobrze znane. Spróbuj jednak jeszcze raz przeczytać o historii ich zmagań i trudności. Ich przykład pokazuje, co dzieje się, gdy do tego, co trudne, zaprasza się Boga. Gdy wsłuchujemy się w Jego głos, On prowadzi w sposób, który po ludzku nie mieści się w głowie. Prowadzi jednak do najlepszych rozwiązań, dających sercu pokój i wielką radość (którą kilka miesięcy później aniołowie będą zwiastować w Betlejem). Popatrz, w jaki sposób Józef zapraszał Boga do trudnych decyzji rodzinnych i jakie były owoce jego zawierzenia i zaufania. W jaki sposób możesz go naśladować? Czego możesz się od niego nauczyć? I do jakiej sytuacji chciałbyś dzisiaj w sposób szczególny zaprosić Boga?