Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 29 września, święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

Tekst: Ap 12, 7-12a

Prośba: o łaskę codziennego opowiadania się po stronie Jezusa.

1. Walka duchowa. Michał i jego aniołowie podejmuje walkę ze Smokiem. Terenem tej wojny jest moje serce. Ile razy idę za myślami nieprzyjaciela tyle razy przegrywam poszczególne bitwy. Ile razy jestem posłuszny Dobremu Bogu, tyle razy zwyciężam. Uświadomię sobie tę rzeczywistość i podziękuję Jezusowi za tak wielką pomoc, jaką mi ofiaruje w swojej Osobie, Ojca, Ducha Świętego, Maryi, poszczególnych Aniołów, Świętych oraz dusz czyśćcowych, którą modlą się za nas.

2. Oskarżyciel braci naszych. Szatan potrafi tylko kłamać. Jego skutecznym orężem jest oskarżanie. Człowiek ma tendencję do brania na siebie poczucia winy za rzeczy, które go nie dotyczą. W ten sposób wpada w sieć zastawioną przez nieprzyjaciela. Jakie jest moje przeżywanie poczucia winy? Czy prowadzi mnie ono do nawrócenia, czy jeszcze bardziej pogrąża w moim zamknięciu? Czy odróżniam zdrowe poczucie winy od fałszywego?

3. Potęga i królowanie Boga. Jezus umierając na krzyżu i zmartwychwstając już zwyciężył szatana. Czy młody chłopiec będzie chciał trenować piłkę nożną w klubie, o którym wie, że jest przegrany? Czy raczej nie wybierze tego, w którym trenerem jest największy Zwycięzca? Do jakiej drużyny chcę należeć? Gdzie pragnę ulokować wszystkie moje siły? Czy codziennie z wiarą proszę Jezusa o łaskę gry w Jego drużynie?