Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 11 maja

Tekst: J 14,21-26

Prośba: o miłość

1. „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje” – mówi Jezus. Nie chodzi tu jednak o zbiór przepisów i reguł.  Chwilę wcześniej Jezus mówi przecież: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Wszystko sprowadza się więc do miłości. By kochać jak Jezus, trzeba najpierw pozwolić się ukochać – przyjąć miłość, którą On bezwarunkowo otacza każdego z nas i wszystko w nas (również to, co w nas słabe). Spróbuj dzisiaj skupić się nie na tym, czego Ci brakuje – na słabościach, egoizmie, trudnych relacjach – ale na Jego miłości. Proś, by Duch Święty otwierał Twoje serce na doświadczenie Bożej miłości.

2. Jezus zapowiada: „Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać”. Spróbuj usłyszeć te słowa nie jako obietnicę opisującą bliżej nieokreśloną przyszłość, ale jako rzeczywistość, której możesz doświadczać dzisiaj, teraz, niezależnie od tego, co dzieje się w Twoim życiu. Spróbuj wejść w ten dzień ze świadomością, że nie jesteś sam – Ojciec, który Cię kocha, jest z Tobą. Syn, który wszedł w każde ludzkie doświadczenie i wie, czym jest radość, smutek i ból – jest z Tobą. Ducha miłości, który chce otwierać Twoje oczy, byś mógł patrzeć na życie z Bożej perspektywy – jest z Tobą.