REKOLEKCJE PASCHALNE 2024

z ciemności do Światła

Wprowadzenie do modlitwy na Czwartek Wielkanocny, 4 kwietnia

Tekst: Łk 24, 35-48

Słowo: DOTKNIJCIE MNIE

Zmartwychwstały Pan staje między uczniami, którzy są pełni lęku i trwogi, którym wydaje się, że widzą ducha. Apostołowie są zmieszani i pełni wątpliwości. A Jezus wychodzi im naprzeciw, zachęcając: dotknijcie Mnie i przekonajcie się! Nie odwraca się od nich zniechęcony ich niedowiarstwem, ale wręcz przeciwnie – zbliża się, pozwalając im się dotknąć, przyjmując ich z taką wiarą, jaką mają w tym momencie. Dzięki temu mogą być oni prawdziwi przed Nim i może dojść do spotkania, bliskości. A Ty jak reagujesz w momentach zwątpienia? Czy masz odwagę by przyznać się przed Bogiem i samym sobą do swojego lęku, obaw, braku wiary? Czy przyjmujesz Jego zaproszenie do bliskości, intymności także w momentach słabości?

Odmów:

Królowo nieba, wesel się, Alleluja!
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja!
Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja!
Módl się za nami do Boga, Alleluja!
Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy sięBoże, któryś raczył uweselić świat przez Zmartwychwstanie Syna Swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.