Rz 12, 1-21

1. Przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża… – dar rady ma bardzo wiele aspektów, lecz jego główną cechą jest “rozeznawanie”. To dar, który pomaga nam rozeznać, rozpoznać to, co pochodzi od Boga (jest Jego wolą), od tego, co pochodzi od złego ducha lub od wszelkich sił przeciwnych Bogu. Wczoraj mówiliśmy, że dar męstwa pomaga nam pokonywać przeciwności losu, różne trudności i pokusy złego ducha, jego ataki. Kiedy jednak napełnieni darem męstwa dzielnie przeciwstawiamy się jemu, wtedy on zaczyna nas kusić, nęcić, zwodzić podstępami pod pozorem dobra. Nie ma frontalnego ataku, jest natomiast subtelne kuszenie czymś, co “wydaje się” dobre. Aby to rozpoznać i zdemaskować złego ducha potrzebujemy od Ducha Świętego daru rady. Przypomnij sobie te wszystkie momenty w życiu, kiedy dałeś się zwieść, kiedy zaangażowałeś się w coś, podjąłeś się czegoś, podjąłeś jakąś decyzję a po fakcie okazało się, że zostałeś zwiedziony przez złego ducha, że spodziewane dobro okazało się mniejsze lub w ogóle go nie było, że intencje były dobre a owoce wyszły złe (w tym wszystkim chodzi o rzeczy duchowe). Jak się wtedy czułeś? Czy udało Ci się wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość?

2. Rozeznawanie polega na oddzielaniu tego co dobre, od tego co złe. To jak badanie monety: czy jest prawdziwa, czy fałszywa (dokładnie ta czynność stoi u źródeł dzisiejszego rozumienia tego słowa). Kiedy się czyta uważnie listy św. Pawła, można dojść do wniosku, że był on mistrzem rozeznawania. W dzisiejszym tekście również to widzimy. Jego rady pozwalają nam odnaleźć się w rzeczywistości i mieć jasne punkty odniesienia. Powoli przeczytaj ten tekst i zwróć uwagę na rady, które daje, np.: w miłości braterskiej nawzajem bądźcie sobie życzliwi (w. 10); w ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali (w. 12); nie gońcie za wielkością (w. 16); nikomu złem za zło nie odpłacajcie (w. 17); nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj (w. 21). Te zdania i inne w tym tekście (oraz wszystkie podobne w listach Pawła) są wskazówkami, radami – jak postępować. Są wyrazem rozeznawania, badania tego co dobre i wcielania tego w życie. Jeśli chcesz to bardziej zobaczyć to spróbuj pozamieniać powyższe zdania na ich odwrotności, np.: odpłacajcie złem za zło… nie bądźcie życzliwi dla siebie… kiedy jest Ci źle nie bądź cierpliwy… jak modlitwa Ci nie idzie – porzuć ją, itd. Tak postawione zdania pokazują, że człowiek nie idzie za wiernością Bogu, za miłością i dobrem, lecz za podszeptem złego ducha, za siłami, które są jemu przeciwne (a które mieszkają również w naszej grzesznej naturze). Popatrz na swoje życie i zobacz różne elementy rozeznawania, jakie stosujesz w życiu. Uświadom sobie, że kiedy podejmujesz różne decyzje życiowe, czasem nawet te najmniejsze, to mogą na Ciebie działać różne siły: duch dobry (Bóg), duch zły (szatan), albo to wszystko, co pochodzi z Twojej wolności (skażone jednak przez grzech). Potrzeba więc czujności i rozeznawania – tym większego, im ważniejsza jest sprawa.

3. Warto poruszyć jeszcze jeden aspekt daru rady. Jak sama nazwa wskazuje dar ten dotyczy również “radzenia, dawania rad”. Pierwszym, którego mamy słuchać jest Bóg i Jego Słowo. Ale po radę możemy się zwracać również do ludzi, którzy są w czymś biegli, znają się na życiu, na ludzkich problemach. Wiele zachęt do słuchania rad mądrzejszych od siebie znajdziemy w Piśmie Świętym, szczególnie w księgach mądrościowych, np. w księdze Przysłów, Syracha, Mądrości. Człowiek, który jest mocno kuszony, który stoi na rozdrożu lub ma zamęt w sercu potrzebuje czasem drugiego człowieka i jego mądrej rady, by mógł pójść dalej w swoim życiu – tu możemy zobaczyć choćby całą praktykę kierownictwa duchowego, towarzyszenia duchowego, “pomagania duszom” (określenie św. Ignacego z Loyoli). Czy jesteś otwarty na Słowo Pana i Jego rady? Czy potrafisz również słuchać dobrych rad innych ludzi? Czy nie myślisz czasem, że sam sobie doskonale dasz radę ze wszystkim, a ewentualne porażki zrzucasz na czynniki niezależne od Ciebie? Proś dzisiaj Ducha Św. o dar rady, o dar (umiejętność) rozeznawania, rozpoznawania dobra i zła w Twoim życiu – by to pierwsze przyjmować i wcielać w życie, a to drugie odrzucać i wyrzekać się go. Proś również o pokorę w przyjmowaniu rad, których udziela Ci Bóg (natchnienia do czynienia dobra), oraz inni ludzie, życzliwi Tobie. Modlitwę zakończ słowami:

Duchu Święty, Pocieszycielu, uświęcający nasze dusze:
– racz mi udzielić daru mądrości abym poznał i umiłował Prawdę Wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne,
– daj mi dar rozumu aby poznał prawdy objawione, o ile dozwala nieudolność ludzka,
– daj mi dar umiejętności abym się przekonał o nicości rzeczy stworzonych i swojej, żebym gardził marnościami świata,
– daj mi dar rady abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą,
– daj mi dar męstwa, aby przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania,
– daj mi dar pobożności abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie, w służbie Bożej,
– daj mi dar bojaźni Bożej abym pilnie unikał wszystkiego co Cię mogło obrazić.
Do tych darów dodaj dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i ducha umartwienia abym zadość uczynił Bożej sprawiedliwości. Amen.

Szósty dar – Rozum