Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 21 maja

Tekst: J 16, 16-20

Prośba: o głęboką więź z Chrystusem, a w Nim – z Ojcem w Duchu Świętym.

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Rozważaj słowa Jezusa o chwili. O czym mówi ta chwila? Ile to jest chwila? Ponieważ Jezus mówi to przed swoją męką – czy odnosi to do swojej śmierci? I tą chwilą będzie wtedy czas do zmartwychwstania? Czym jest dla Ciebie chwila? Czy to coś ważnego? Z czego „składa” się życie?
  • Pojawia się też krótkie zdanie: „Idę do Ojca”. Dokąd Ty idziesz? Dokąd prowadzi Twoja droga? A może nigdzie… może życie się jakoś toczy bez głębszego celu i sensu. Czy chciałbyś, by ten sens był dookreślony, nazwany? Kim jesteś? Czy masz z tym kontakt?
  • Chwila z początku tekstu jest związana z oglądaniem Jezusa. Uczniowie przez chwilę nie będą Jezusa oglądać, a potem znów Go ujrzą. Na końcu zaś Jezus mówi o smutku i radości, o płaczu, zawodzeniu oraz śmianiu się. Smutek i płacz pojawiają się wtedy, kiedy odchodzi ktoś dla nas bliski, kiedy kogoś lub coś tracimy. Łzy są normalnym elementem żałoby. A żałoba oznacza, że mamy relacje. Im większy żal i płacz, tym głębsza relacja. Śmiech i radość – to cieszenie się z bycia razem, to wspólnota. Popatrz na Twoje relacje. Które to są te głębokie więzi. Zatrzymaj się przy nich. Chwilę…

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.