Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 12 stycznia 2023 r.

Tekst: Mk 1, 40-45

Prośba: wiarę pełną pokory

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Trędowaty przychodzi do Jezusa z wiarą. Z wiarą w to, że On ma moc go uzdrowić. Jaka jest moja wiara? Czy rzeczywiście przychodzę do Jezusa wierząc, że On ma moc uzdrowić mnie, przemienić moje serce? A może zwracam się do Niego z przyzwyczajenia, bo tak trzeba?
  • Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. Trędowaty zwraca się do Jezusa z pokorą, pozostawiając Mu decyzję. Czy ja, kiedy się zwracam z jakąś prośbą do Boga, mam w sobie otwartość na to, że nie zostanie wysłuchana, tak jak mi się wydaje, że będzie najlepiej? Czy pozwalam Bogu działać tak, jak On chce, wierząc, że On chce mojego dobra?
  • Bacz, abyś nikomu nic nie mówił… Jezus daje uzdrowionemu człowiekowi jasne wskazówki, co ma uczynić. Jednak trędowaty, pewnie w dobrej wierze i z wdzięczności, robi zupełnie na odwrót: zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta (…) To co uczynił nie było złe – ale być może przeszkodziło w wydarzeniu się większego dobra. Czy mi nie zdarza się tak czynić? Czy jestem wrażliwy na Boże poruszenia, czy może wiem lepiej jak należy postępować? 

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.