Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 14 listopada

Tekst: Łk 17, 7-10

Prośba: o łaskę wolnego serca

Myśli pomocne w rozważaniu:

  • Przeczytaj bardzo uważnie, być może na głos, dzisiejszą Ewangelię (Łk 17, 7-10). Wyobraź sobie jak Jezus mówi o postawie służby. Trudne są Jego słowa. Wyobraź sobie, że wracasz do domu po całym dniu pracy na rzecz innych, zmęczony i głodny. Jezus mówi by nie szukać w tym ani uznania, ani poczucia własnej wartości. Służba – czym jest, z czym ci się kojarzy? Porozmawiaj o tym z Jezusem.
  • Być sługą to znaczy wykonywać to, co do mnie należy – jako rodzic, ksiądz czy pracownik. Być sługą to szczodra odpowiedź na to, gdzie posyła mnie Bóg. Czy w codziennych czynnościach odnajduję wolę Pana Boga, czy szukam bardziej wygody, uznania, uciekam od tego co wymaga sporo wysiłku?
  • Bycie sługą to bycie posłusznym temu, kim się jest – bez względu na to, czy czuję się w tym zauważony i doceniony przez innych, czy nie. Jezus zachęca by mieć wolne serce od uznania innych. Po ludzku jest to bardzo trudne, nasze serca łakną akceptacji, docenienia, zauważania. Pragniemy być kimś ważnym w oczach innych, a Jezus… zaprasza do bycia bezużytecznym. Wolnym. Nieuwiązanym do czyjegoś spojrzenia. Czy te słowa mówią też coś o stanie twojego serca dziś? Jaką trudność w drodze do wolności dziś widzisz?

Na koniec tej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym wszystkim, co Cię najbardziej poruszy, co przeżyjesz jako ważne dla Twego życia. Te poruszenia zapisz w swoim dzienniku, by bardziej Cię dotknęły i miały moc przemienić Twoje życie.