…i zamieszkało między nami! Rekolekcje Adwentowe 2011 Bóg posyła swoje Słowo, które staje się Ciałem i zamieszkuje między nami. To Boskie Słowo stwarza świat, przychodzi do nas, przyobleka się w ciało, abyśmy poznali Go jako Emmanuela – Boga z nami. W czasie naszych adwentowych rekolekcji będziemy strali się rozważać tę tajemnicę. Będziemy przysłuchiwać się Słowu Boga, wpatrywać w to, co czyni i odkrywać miejsca, w których przebywa...