Życie nie złamane

Wprowadzenie do modlitwy na sobotę, 18 lipca Tekst: Mt 12, 14-21 Prośba: o łaskę nadziei życia w pełni. Myśli pomocne w rozważaniu: Chcą zgładzić Jezusa. Narada odbywa się po tym, jak uczniowie Jezusa łuskali kłosy w szabat i jak w ten sam szabat Jezus w...

Niezaspokojony głód

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 17 lipca Tekst: Mt 12, 1-8 Prośba: o umiejętność nazwania swoich pragnień Myśli pomocne w rozważaniu: Uczniowie czują głód. Jezus o tym wie, ale dopuszcza do takiej sytuacji, gdy uczniom czegoś bardzo namacalnie brakuje. Bóg...

Poszukuję Cię w swym wnętrzu

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 16 lipca Tekst: Iz 26, 7-9. 12. 16-19 Prośba: o przyjęcie Bożego życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Ścieżka sprawiedliwego jest prosta, ale potrzebuje być wyrównana. To czyni Pan Bóg. Ta ścieżka jest prosta, bo sprawiedliwy...

Uwielbienie Ojca

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 15 lipca. Tekst: Mt 11,25-27 Prośba: o serce gotowe do uwielbienia. Jezus wysławia Ojca, spontanicznie, publicznie, własnymi słowami. Chcę dzisiaj dołączyć się do Jego modlitwy. Mogę nie mieć nastroju, nie “czuć” tego....

Obmyjcie się i oczyśćcie…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 13 lipca Tekst: Iz 1,10-17 Prośba: o radykalne pójście za Jezusem  1. Słyszymy dzisiaj trudne słowa: “Nienawidzę całą duszą waszych świąt nowiu i obchodów; stały Mi się ciężarem, sprzykrzyło Mi się je...

Wierzący Siewca

Wprowadzenie do modlitwy na 15 Niedzielę zwykłą, 12 lipca Tekst: Mt 13, 1-23 Prośba: o serce wrażliwe i przyjmujące Słowo – serce pozwalające się przemienić. Myśli pomocne w rozważaniu: Dlaczego Jezus mówi tak często w przypowieściach? Mówią o tym słowa z...