Jestem świątynią Boga

Wprowadzenie do modlitwy na Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, 9 listopada. Tekst: 1 Kor 3, 9b-11.16-17 Prośba: o łaskę spotykania Boga w sobie. 1. Jesteście Bożą budowlą. Dzisiejszy fragment listu do Koryntian porównuje mnie do uprawnego pola i...

Pojednany jesteś radością

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 7 listopada Tekst: Łk 15, 1 – 10 Prośba: o wewnętrzne pojednanie, scalenie w miłosierdziu. Myśli pomocne w rozważaniu: Do Jezusa przybliżają się celnicy i grzesznicy. Ci, którzy byli odrzucani, marginalizowani, źle...

Całym sercem

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 6 listopada Tekst: Rz 13, 8-10 oraz Łk 14, 25-33 Prośba: o przylgnięcie całym sercem do Jezusa Chrystusa. Myśli pomocne w rozważaniu: Któż może wzywać Cię do wyrzeczenia się wszystkiego? I na czym to wyrzeczenie się polega? Wsłuchaj...

Urządzić przyjęcie…

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 4 listopada. Tekst: Łk 14, 12-14 Prośba: o otwartość na drugiego człowieka Na początku tej modlitwy spójrz na miniony tydzień i spróbuj nazwać to, za co jesteś najbardziej wdzięczny. W czym widzisz dar Pana Boga? Co...

Miłujący życie

Wprowadzenie do modlitwy na 31 Niedzielę zwykłą, 3 listopada Tekst: Mdr 11, 22 – 12, 2 Prośba: o głębsze umiłowanie Tego, który jest Miłośnikiem życia. Myśli pomocne w rozważaniu: Wsłuchaj się w te słowa z księgi Mądrości. Poczuj ich łagodność, ciepło, otwartość na...

Kraina życia

Wprowadzenie do modlitwy na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada. Tekst: Psalm 27 Prośba: o przebywanie z Bogiem teraz i w wieczności. Dzisiejsza liturgia słowa jest bardzo bogata, ponieważ kapłani mogą dziś odprawiać aż trzy msze święte w intencji...