W cieniu Wszechmocnego

Wprowadzenie do modlitwy na poniedziałek, 8 lipca. Tekst: Ps 91,1-4.14-15 Prośba: o zaufanie Bożej opiece 1. “Kto się w opiekę oddał Najwyższemu” – większość z nas barzo dobrze zna tekst tego psalmu i melodię tradycyjnej kościelnej pieśni. Pomyśl...

Z czego się chlubię?

Wprowadzenie do modlitwy na 14 Niedzielę zwykłą, 7 lipca Tekst: Ga 6, 14-18 Prośba: o łaskę życia w logice nowego stworzenia. Myśli pomocne w rozważaniu: Paweł pragnie chlubić się krzyżem Jezusa i niczym więcej. Nie swoimi (niewątpliwymi) sukcesami apostolskimi, nie...

Otwarcie na Miłość

Wprowadzenie do modlitwy na piątek, 5 lipca Tekst: Mt 9,9-13 Prośba: o łaskę serca otwartego na miłość Jezus odchodzi z Kafarnaum, jakby w ostatniej chwili zauważa celnika Mateusza. Kieruje na niego swój wzrok. Może wielu nie chciało nawet patrzeć na tego celnika. A...

Wypróbowana bliskość

Wprowadzenie do modlitwy na czwartek, 4 lipca Tekst: Rdz 22, 1-19 Prośba: o łaskę przylgnięcia do Boga całym życiem. Myśli pomocne w rozważaniu: Przeczytaj spokojnie dzisiejszy tekst. Jest on bardzo trudny emocjonalnie. Zauważ dwa dialogi, jakie się rozgrywają. Jeden...

Zraniony Zbawiciel

Wprowadzenie do modlitwy na środę, 3 lipca, św. Tomasza Apostoła Tekst: J 20, 24-29 Prośba: o łaskę głębokiego spotkania ze zranionym Zbawicielem. Myśli pomocne w rozważaniu: Może zastanawiać, dlaczego Tomasz nie uwierzył pozostałym uczniom w to, że widzieli Pana. Czy...

Burza i głęboka cisza

Wprowadzenie do modlitwy na wtorek, 2 lipca Tekst: Mt 8,23-27 Prośba: o łaskę doświadczenia głębokiej ciszy, w której objawia się Obecność Boga. 1. Burza szaleje, a Jezus śpi. Uczniowie są przerażeni. Boją się, że zginą. Obecność Jezusa, który śpi im nie wystarcza....